Oznámení o konání 2. zasedání AS UPa dne 19.5.2020

12. 5. 2020

OZNÁMENÍ

o konání

2. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice
ve funkčním období 2020 - 2023,

které se uskuteční v úterý 19. května 2020 od 14:00 hodin distančně, formou videokonference

 

Program zasedání:
1.  Schválení skrutátorů zasedání.
2.  Souhlas AS UPa s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického
     senátu Univerzity Pardubice formou videokonference.
3.  Schválení programu zasedání.
4.  Informace o činnosti předsednictva AS UPa.
5.  Návrh rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2020.
6.  Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice za rok 2019.
7.  Výroční zpráva o činnosti Univerzity Pardubice za rok 2019.
8.  Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
      souvisejících činností Univerzity Pardubice za rok 2019.
9.   Žádost o předchozí souhlas s odvoláním členů Vědecké rady Univerzity Pardubice.
10. Volba delegáta Univerzity Pardubice do SKRVŠ a volba náhradníka delegáta
      Univerzity Pardubice do SKRVŠ.
11. Návrh statutu FES.
12. Návrh na přistoupení Univerzity Pardubice jako člena spolku České společnosti pro
      dopravní právo, z.s.
13. Různé.

Hosté z řad akademických pracovníků, studentů, zaměstnanců UPa a veřejnosti se mohou přihlásit pomocí následujícího odkazu: Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams

 

V Pardubicích dne 12. května 2020

 

 

                                                                              

                                                                                                     Ing. Petr Bělina, Ph.D., v. r.

                                                                                                                     předseda AS UPa