Oznámení o konání 13. zasedání AS UPa dne 21.5.2019

14. 5. 2019

OZNÁMENÍ

o konání

13. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice,

které se uskuteční v úterý 21. května 2019 od 14:00 hodin

v zasedací místnosti Fakulty elektrotechniky a informatiky,

náměstí Čs. legií 565 (2. NP)

 

       Program zasedání:

 1. Zahájení, jmenování skrutátorů.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Informace o činnosti předsednictva AS UPa.
 4. Žádost o předchozí souhlas ke jmenování členů Vědecké rady Univerzity Pardubice.
 5. Žádost o předchozí souhlas ke jmenování člena Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice.
 6. Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Pardubice za rok 2018.
 7. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Pardubice za rok 2018.
 8. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice za rok 2018.
 9. Návrh změny Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice.
 10. Návrh I. změny Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice.
 11. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2020 a 2021.
 12. Vyhlášení voleb do Akademického senátu Univerzity Pardubice na funkční období 2020-2022.
 13. Různé.

 

 

                                                                   doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., v. r.

                                                                           předseda AS UPa

 

Pardubice, 14. května 2019

doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
FES UPa