Oznámení o konání 12. zasedání AS UPa dne 23.4.2019

16. 4. 2019

OZNÁMENÍ

o konání

12. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice

které se uskuteční v úterý 23. dubna 2019 od 14:00 hodin

v zasedací místnosti Fakulty elektrotechniky a informatiky,

náměstí Čs. legií 565 (2. NP)

 

Program zasedání:

1. Zahájení, jmenování skrutátorů.

2. Schválení programu zasedání.

3. Informace o činnosti předsednictva AS UPa.

4. Návrh rozpočtu UPa na rok 2019.

5. Žádost o předchozí souhlas ke jmenování členů Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity  
    Pardubice.

6. Žádost o souhlas s návrhem na přistoupení Univerzity Pardubice jako člena právnické  
    osoby GS1 Czech Republic, Sdružení pro dopravní telematiku, z. s., České logistické  
    asociace, UIC – The worldwide railway organisation a Sdružení automobilových dopravců
    ČESMAD BOHEMIA, z. s.

7. Návrh změny Jednacího řádu a Volebního řádu Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

8. Návrh změny Statutu Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

9. Různé.

 

doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., v. r.

                                                                           předseda AS UPa

 

Pardubice, 15. dubna 2019

doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
FES UPa