Oznámení o konání 11. zasedání AS UPa dne 15. 1. 2019

8. 1. 2019

OZNÁMENÍ

o konání

11. zasedání Akademického senátu

Univerzity Pardubice

 

které se uskuteční v úterý 15. ledna 2019 od 14:00 hodin

v zasedací místnosti Fakulty elektrotechniky a informatiky,

náměstí Čs. legií 565 (2. NP)

 

Program zasedání:

1. Zahájení, jmenování skrutátorů.

2. Schválení programu zasedání.

3. Informace o činnosti předsednictva AS UPa.

4. Vyhlášení výsledků doplňovacích voleb do studentské komory AS UPa ve volebních celcích FZS a FES.

5. Volba předsednictva a předsedy AS UPa.

6. Návrh I. změny Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice.

7. Návrh změny Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice.

8. Různé.

 

 

 

                                                                 doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., v. r.

                                                                           předseda AS UPa

Pardubice, 7. ledna 2019

doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., v. r.
FES UPa