Osmičková výročí: Zrušení poddanství anebo Společnost na prahu nové doby

Uložit do kalendáře 24-09-2018 17:00 24-09-2018 19:00 Czech republic/Europe Osmičková výročí: Zrušení poddanství anebo Společnost na prahu nové doby Fakulta filozofická Univerzity Pardubice připravila pro akademickou obec i veřejnost v průběhu roku 2018 přednášky v kontextu událostí fenoménu „osmičkových výročí“ roku 2018 od středověku až do současnosti. V pondělí 24. ... budova EB, učebna E2
24. 09. 2018 budova EB, učebna E2

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice připravila pro akademickou obec i veřejnost v průběhu roku 2018 přednášky v kontextu událostí fenoménu „osmičkových výročí“ roku 2018 od středověku až do současnosti.

V pondělí 24. září proběhne přednáška: Zrušení poddanství anebo Společnost na prahu nové doby (doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.)

Vstup zdarma
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.