Osmičková výročí: Vestfálský mír: nový řád v Evropě i v českých zemích?

Uložit do kalendáře 12-11-2018 17:00 12-11-2018 19:00 Czech republic/Europe Osmičková výročí: Vestfálský mír: nový řád v Evropě i v českých zemích? Fakulta filozofická Univerzity Pardubice připravila pro akademickou obec i veřejnost v průběhu roku 2018 přednášky v kontextu událostí fenoménu „osmičkových výročí“ roku 2018 od středověku až do současnosti. V pondělí 12. ... budova EB, učebna E2
12. 11. 2018 budova EB, učebna E2

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice připravila pro akademickou obec i veřejnost v průběhu roku 2018 přednášky v kontextu událostí fenoménu „osmičkových výročí“ roku 2018 od středověku až do současnosti.

V pondělí 12. listopadu proběhne přednáška: Vestfálský mír: nový řád v Evropě i v českých zemích? (PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.)

Vstup zdarma
Fakulta filozofická
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.