Osmičková výročí: Rok 1938 v Československu a ve světě

Uložit do kalendáře 29-10-2018 17:00 29-10-2018 19:00 Czech republic/Europe Osmičková výročí: Rok 1938 v Československu a ve světě Fakulta filozofická Univerzity Pardubice připravila pro akademickou obec i veřejnost v průběhu roku 2018 přednášky v kontextu událostí fenoménu „osmičkových výročí“ roku 2018 od středověku až do současnosti. V pondělí 29. ... budova EB, učebna E2
29. 10. 2018 budova EB, učebna E2

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice připravila pro akademickou obec i veřejnost v průběhu roku 2018 přednášky v kontextu událostí fenoménu „osmičkových výročí“ roku 2018 od středověku až do současnosti.

V pondělí 29. října proběhne přednáška: Rok 1938 v Československu a ve světě (doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)

Rok 1938 byl nabitý událostmi jak ve světě, tak v Československu. Ve Španělsku probíhala občanská válka, do níž přes rozhodnutí Společnosti národů o nevměšování zasahovaly i další země. Japonsko pokračovalo ve svém útoku proti Číně, proti čemuž Společnost národů také nedokázala účinně zasáhnout. V březnu 1938 došlo k obsazení Rakouska Německem, a poté přišlo na řadu Československo. Výrazně oživila činnost Sudetoněmecká strana, postupující v souladu s pokyny z Německa, a československá vláda byla nucena čelit stále novým požadavkům a provokacím. V letních měsících Hitler vystupňoval nátlak na západní demokratické státy, jež pod hrozbou válečného střetu ustoupily ve věci československého pohraničí, zdánlivě ve prospěch zachování míru. Mnichovská dohoda znamenala začátek tzv. druhé ČSR, jež musela řešit odstoupení pohraničních území a péči o desítky tisíc uprchlíků ze Sudet, nejen Čechů, ale také židů a německých antifašistů. O své územní nároky se přihlásilo Polsko a Maďarsko. Slovensko a Podkarpatská Rus získaly autonomii, jež se stala předzvěstí úplného zániku posledního demokratického státu v tehdejší střední a východní Evropě.  

Vstup zdarma
Fakulta filozofická
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.