Odešel bývalý prorektor doc. Jiří Cakl

2. 8. 2021

Zemřel doc. Ing. Jiří CAKL, CSc.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 29. července 2021 zemřel náš vzácný kolega, akademik doc. Ing. Jiří Cakl, CSc., prorektor Univerzity Pardubice v letech 2000 – 2014.

Docent Jiří Cakl svůj celoživotní odborný zájem zasvětil naší alma mater, Univerzitě Pardubice, na níž působil jako vysokoškolský učitel a vědec od samého začátku své profesní dráhy.

Svůj velice aktivní pracovní život věnoval bádání v oboru chemického inženýrství, zejména pak hydrodynamice toku nenewtonských kapalin vrstvami částic a kompaktními porézními materiály. Věnoval se i studiu procesních charakteristik tlakových membránových separačních procesů, a to na Ústavu environmentálního a chemického inženýrství na Fakultě chemicko-technologické. Rád se věnoval výchově nových generací odborníků, pro něž byl velkým vzorem a oporou. V odborné komunitě byl uznávaným kolegou.

Nejen svým odborným vědeckým dílem přispěl k rozkvětu a věhlasu pardubické vysoké školy. Plných 14 let (2000-2014) se podílel na řízení činností a života vysoké školy ve vedení Univerzity Pardubice ve funkci prorektora pro vnitřní záležitosti, poté ve funkci místopředsedy významného univerzitního orgánu – Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice (2018-2021). Byl členem Vědecké rady Univerzity Pardubice (2000-2014) a Fakulty chemicko-technologické (2001-2004, 2011-2015). Byl dlouholetým místopředsedou Rady vysokých škol ČR a předsedou Ekonomické komise RVŠ (2001-2008) a dlouholetým členem Sněmu Akademie věd ČR (2006-2010, 2014-2018). Za jeho přínosnou činnost pro vysoké školství mu udělil ministr školství v roce 2009 medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně a v roce 2014 rektor Univerzity Pardubice Medaili za zásluhy o Univerzitu Pardubice.

Docent Jiří Cakl se navždy zapsal do kroniky života Univerzity Pardubice nejenom jako mimořádná osobnost našeho akademického života, ale také jako dlouholetý prorektor, člen vedení Univerzity Pardubice, vědec,  oblíbený vysokoškolský pedagog, ale také jako laskavý člověk, milý kolega a vzácný kamarád.

ČEST JEHO PAMÁTCE!