O Evropě jednoduše. Jak přibližovat Evropskou unii občanům?

Uložit do kalendáře 21-06-2022 17:00 21-06-2022 17:00 Czech republic/Europe O Evropě jednoduše. Jak přibližovat Evropskou unii občanům? Pro českou veřejnost představuje Evropská unie složité téma. Občas o ní slyšíme z médií, ale jinak se o ni většinou aktivně nezajímáme. Zvýšit povědomí o členství Česka v EU a jeho příležitostech se snaží síť regionálních Eurocenter a... Divadlo Exil (Machoňova pasáž, tř. Míru 60, Pardubice)
21. 06. 2022 Divadlo Exil (Machoňova pasáž, tř. Míru 60, Pardubice)
O Evropě jednoduše. Jak přibližovat Evropskou unii občanům?

Pro českou veřejnost představuje Evropská unie složité téma. Občas o ní slyšíme z médií, ale jinak se o ni většinou aktivně nezajímáme.

Zvýšit povědomí o členství Česka v EU a jeho příležitostech se snaží síť regionálních Eurocenter a portál Euroskop. O tom, jak Češi EU vnímají, co se s tím dá dělat a co má společného nákup vysavače s českým předsednictvím, si budeme 21. června povídat s Lídou Johnovou v Kavárně Universitas.

Kde: Divadlo Exil
Kdy: 21. června 2022 od 17:00 do 19:00
Vstupné dobrovolné
ON-LINE PŘENOS


Ing. Ludmila Johnová
Ludmila Johnová působí čtvrtým rokem jako vedoucí Oddělení pro Eurocentra v rámci Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády, kde koordinuje informační aktivity týkající se EU a členství Česka v EU napříč regiony ČR. Zajímá se o aktuální dění v EU, sleduje trendy ve veřejném mínění a ve vzdělávání, především v tom neformálním. S mládeží pracuje i ve volném čase. Na pozici předsedkyně Komise mládeže České kuželkářské asociace organizuje kempy a turnaje pro mladé kuželkáře a jako trenérka doprovází mládežnickou reprezentaci na cestách po celé Evropě.


On-line přenos

Vstup zdarma
Univerzita Pardubice
Lukáš Jadrný, Zdeňka Horáčková
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.