Netradiční outdoorová výuka

6. 8. 2018
výuka

Studenti Fakulty ekonomicko-správní se v letním semestru účastnili outdoorové výuky v rámci předmětu „Trénink osobnostních kompetencí“. Během pobytu v přírodě, krásné oblasti Moravského krasu, poznávali sami sebe, své schopnosti a dovednosti pomocí nejrůznějších aktivit.

V rámci kurzu, který byl pořádán již čtvrtým rokem, plnili studenti nejrůznější úkoly za účelem výuky týmové spolupráce a tvořivého myšlení. Během konkrétních cvičení si studenti uvědomují své týmové role, poznávají sami sebe a své vlastnosti v různých situacích, jsou nuceni překonávat se. Za klíčové považujeme interakce studentů s okolím.

Musí používat selský rozum

Místní obyvatelstvo pomáhá řešit studentům různorodé úkoly, kde studenti zkoušejí vedle interakce například svoje role v pracovním týmu, komunikační dovednosti, asertivitu, sebeprosazení, ujasňují si svoji osobnost v situacích, kdy se musejí orientovat bez pomoci informačních technologií a používat „selský rozum“, a třeba i klasickou mapu. Plní zdánlivě nelogické zadání. Celou řadu informací pro úspěšné řešení získají, pokud se zeptají místních lidí, které na své cestě potkají. Pracují ve dvojicích, ale i větších skupinách současně.

Orientace podle papírové mapy

Jedním z takových úkolů je například na základě velmi stručných indicií najít konkrétní obec v Moravském krasu, přepravit se tam a doufat, že je to správně v určitém časovém intervalu. To celé bez použití mobilního telefonu. Ukazuje se, že tak banální záležitost, jako znalost papírového jízdního řádu, není všem lidem v moderní době vlastní.

Ohlasy studentů na výuku čtěte e-Zpravodaji.

Mgr. Jan Mandys, Ph.D.

Ústav správních a sociálních věd FES UPa