Naši experti řeší větší bezpečnost na železnici

5. 8. 2020

Po sérii nedávných nehod na železnici sestavily České dráhy „Radu pro větší bezpečnost na železnici“, která by měla přispět svými návrhy ke zlepšení situace. Při jejím sestavování byla oslovena také Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, která nominovala své experty na tuto oblast, a to Ing. Petra Nachtigalla, Ph.D. z Katedry technologie řízení dopravy a Ing. Tomáše Michálka, Ph.D. z Katedry dopravních prostředků a diagnostiky.

Kromě expertů z Univerzity Pardubice jsou mezi čtyřicítkou členů rady také odborníci z ČVUT, zástupci osobního i nákladního dopravce, odborů, strojvůdců i dopravních psychologů. Výsledkem má být zlepšení podmínek pro výkon služby zaměstnanců a zvýšení bezpečnosti na dráze. Nová rada už zřídila tři pracovní skupiny. První skupina se zaměří na přípravu nových zaměstnanců a na prohlubování kvalifikace současných. Druhá pracovní skupina se bude zabývat elektronizací a digitalizací, aby bylo možné zjednodušit provozní dokumentaci a využít vhodný software a aplikace, které zvýší bezpečnost provozu a sníží zátěž strojvedoucích při práci s daty a informacemi. Třetí skupina má na starosti úpravu pracovně-právních vztahů a jejich promítnutí do interních předpisů a systémů. Tématem budou zejména změny legislativy v oblasti pracovní doby a bezpečnostních přestávek a jejich zanesení do podnikových pravidel.

Pracovní skupiny začnou pracovat už během léta, první vyhodnocení jejich činnosti rada plánuje v září, kdy se uskuteční její další zasedání. „Věřím, že brzy předloží návrhy, které povedou ke zlepšení bezpečnosti na železnici," uvedl šéf Českých drah Václav Nebeský, který je také absolventem Dopravní fakulty Jana Pernera.

Martina Macková
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa