Naplno nastupují jen prváci restaurátoři

4. 12. 2020

Studenti prvních ročníků bakalářského a magisterského studia se po uvolnění opatření vlády mohou vrátit na vysoké školy. Na Univerzitu Pardubice se naplno vrátí pouze studenti Fakulty restaurování a částečně Fakulty chemicko-technologické. Ti ale pouze kvůli dokončení výuky v laboratořích. 

Výuka pro první ročníky na dalších fakultách univerzity zůstává do konce semestru on-line. Studenti prvních ročníků se ale mohou znovu nastěhovat do svých pokojů na kolejích a využívat nejen ubytování, ale také stravování v menze. Klíče od pokoje si mohou převzít od pondělka 7. 12. 2020 (6:00 - 21:30) v centrální recepci kolejí, případně ubytovací centrum kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy ubytovani@upce.cz a domluvit se na dalším postupu. Za ubytování zaplatí studenti podle platného ceníku, slevy se od tohoto termínu už ruší.

Je možné využít také služby Univerzitní knihovny, která bude stejně jako její pobočky na Fakultě restaurování v Litomyšli a na Fakultě zdravotnických studií otevřena od pondělí 7. 12. denně (9.00-15.00). 

Podrobnější informace lze najít na webu SKAM, knihovny a vašich fakult.