Na univerzitě začínají letošní slavnostní absolventské akademické obřady

13. 6. 2018

Univerzitu Pardubice a její fakulty opouštějí po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek letošní první absolventi.

V pátek 15. června (v 9:00, 11:30 a ve 14:00 hodin) proběhne v univerzitní aule první letošní slavnostní promoce, a to 162 absolventů Fakulty chemicko-technologické:

- 119 inženýrů ve studijním programu Chemie, Chemické a procesní inženýrství, Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie potravin, Polygrafie,

- 43 magistrů, absolventů studijního programu Speciální chemicko-biologické obory.

Nejúspěšnější absolventi obdrží speciální ceny – rektora, děkana, nadačního fondu, partnerů, které jsou spojeny i s finanční odměnou:

Studentskou cenu rektora I. stupně obdrží absolventka Ing. Barbora Řeháková ve studijním oboru Hodnocení a analýza potravin za celkový prospěch studia „s vyznamenáním“ a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce „Analýza fenolických látek s antioxidačními vlastnostmi v bezkofeinové kávě“.

Další tři absolventi fakulty – Mgr. Nikola Voltnerová, Ing. Barbora Kamenická a Ing. Daniel Novotný - obdrží Studentskou cenu rektora II. stupně.

Čtyři absolventi získají cenu Nadačního fondu Miroslava Jurečka za vynikající úroveň závěrečné diplomové práce. První cenu získala absolventka Mgr. Eliška Šťovíčková za diplomovou práci „Fosforylace rekombinantních proteinů solubilními a imobilizovanými kinázami“ ve studijním oboru Analýza biologických materiálů. Dále bude udělena jedna druhá a dvě třetí ceny.

Další ceny spojené s finanční odměnou udělí absolventům za jejich výkony:

- děkan fakulty – Studentská cena děkana Fakulty chemicko-technologické (pěti absolventům - Ing. Vendule Meinhardové, Ing. Michaele Lutrové, Ing. Janu Smolíkovi, Mgr. Pavle Fialové a Ing. Monice Chládkové);

- speciální ceny udělují i partnerské společnosti Fakulty chemicko-technologické: Devro, s.r.o., Synthesia, a.s., Precheza, a.s., Česká sklářská společnost, JUTA a.s., Pfizer, spol. s r.o., S&K LABEL, spol. s.r.o.

Slavnostní akademické obřady dalších fakult Univerzity Pardubice - bakalářské sponze nebo magisterské promoce budou následovat:

  • v pátek 22. června a v pondělí 25. června FAKULTY FILOZOFICKÉ,
  • v úterý 26. června a ve středu 27. června FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ,
  • ve čtvrtek 28. června DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA,
  • v pátek 29. června FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY,
  • v pondělí 9. července FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ.

Poslední akademické obřady pro letošní absolventy na závěr vysokoškolského studia pak proběhnou ještě v měsíci září a říjnu, a to i na FAKULTĚ RESTAUROVÁNÍ v Litomyšli (17. října).

Všichni absolventi Univerzity Pardubice získávají automaticky a zdarma k diplomu též dvojjazyčný dodatek k diplomu, tzv. Diploma Supplement. Dodatek tak vhodně doplňuje základní doklady o kvalifikaci a slouží zaměstnavateli nebo jiné vysoké škole v zahraničí jako podrobnější informace o realizovaném studiu a dosaženém vzdělání. I proto je dodatek k diplomu vydáván dvojjazyčně, a to v českém a zároveň v anglickém jazyce.

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice