Na Fakultě zdravotnických studií proběhl Den krajského zdravotnictví

24. 10. 2022

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice nabídla žákům základních a středních škol možnost poznat různé profese zdravotníků, a také uplatnitelnost na trhu práce. Fakulta pořádala druhý ročník Den krajského zdravotnictví společně se Střední zdravotnickou školou a se záštitou Pardubického kraje.

„Chceme žákům ukázat nejen různorodost a obsah práce našich profesí, také jejich důležitost ve společnosti. Každý, kdo se rozhodne studovat některý ze zdravotnických oborů, má velkou perspektivu a do budoucna jisté uplatnění,“ uvedla před akcí děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice doc. Jana Holá.

Letošní novinkou byl dvoudenní program akce. První den byl zaměřený na žáky základních škol, kteří se seznámili se  studiem na Střední zdravotnické škole, druhý den středoškoláci poznali studijní programy Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a možnosti uplatnění. Budoucí studenti shlédli ukázky práce záchranáře v akci, nebo se seznámili s metodou tzv. simulovaných pacientů, která pomáhá při výuce všeobecných sester, porodních asistentek a dalších zdravotníků.

Nechyběly ani tematické workshopy a diskuse se sdílením osobních zkušeností dlouholetých profesionálů. Součástí programu byly prezentace poskytovatelů zdravotní a sociální péče z celého Pardubického kraje.