Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

img210496976.jpg

Published: 05.06.2024

Hlavními cíli projektu, realizovaného v rámci komponenty 3.2.1 Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol na období 2022–2024, specifický cíl B s názvem Studijní program Automatizace (akronym SPAUT), reg. číslo NPO_UPCE_MSMT-16591/2022, byla příprava, akreditace a zavedení bakalářského studijního programu Automatizace v prezenční a kombinované formě studia. Součástí projektu bylo také vytvoření studijních opor pro obě formy studia a pořízení laboratorních pracovišť, která reflektují nové trendy v průmyslu.

V průběhu minulých dvou let byla díky podpoře projektu realizována řada aktivit k naplnění stanovených cílů konkrétními výstupy. Byla připravena a podána žádost o akreditaci bakalářského akademicky zaměřeného studijního programu Automatizace v prezenční i kombinované formě na Národní akreditační úřad (NAÚ). Po obdržení rozhodnutí NAÚ bylo zahájeno zavedení studijního programu, včetně úprav interních informačních systémů a přípravy studijních materiálů pro jednotlivé předměty. Byla navržena a vybavena laboratoř průmyslové automatizace, která se skládá ze dvou technologických pracovišť (hydromechaniky a elektromechaniky) a osmi studentských pracovišť vybavených průmyslovými počítači, programovatelnými logickými automaty, dynamickou soustavou a kamerovým systémem. Dokončení osmi studijních opor a čtyř laboratorních úloh pro práci na nově pořízeném pracovišti završilo úsilí projektového týmu a naplnilo všechny tři projektové cíle.