Fakulta opět dýchá. Studenti se vrátili v prosinci do laboratoří

21. 12. 2020

Druhý týden v říjnu museli studenti vysokých škol, v návaznosti na vládní opatření, neplánovaně opustit kontaktní výuku. To přineslo mnoho komplikací nejen při jejich vzdělávání v rámci laboratoří, ale i v souvislosti s vypracováváním experimentálních částí jejich závěrečných kvalifikačních prací.

S jejich odchodem zcela utichlo dění a ustal ruch ve všech vzdělávacích institucích naší země. Proto jsme s neskrývaným nadšením všichni přivítali, když se zkraje prosince mohli postupně studenti navracet zpět do škol.

Jinak tomu nebylo ani přímo na naší fakultě, kdy od 7. prosince znovu nastoupili do laboratoří i naši studenti prvních ročníků. K výuce se v jednotlivých studijních programech všech stupňů vzdělávání chemie a biologie váže právě praktická výuka laboratoří, bez níž si studium na naší fakultě nelze vůbec představit. Nastartovaná prosincová výuka laboratoří tak rázem zcela změnila atmosféru na fakultě, která doslova „ožila“. Laboratoře se opět zaplnily postavami v bílých pláštích, které se zodpovědně pustily do svých úkolů. Sama přítomnost studentů samozřejmě optimisticky pozvedla náladu nejen akademikům, ale i ostatním zaměstnancům fakulty. Jejich práce znovu nabyla smyslu.

Dle přístupu a aktivity studentů se dalo lehce odhadnout, že se všichni do výuky nesmírně těšili, což akademici hodnotili pozorným a vstřícným přístupem při výuce. Celkem dva pracovní týdny, tedy až do vánočních prázdnin, proběhla převážná většina předepsané výuky laboratorních cvičení pro většinu studentů ve všech ročnících. Pokud to epidemiologická situace dovolí, pak zbytek blokové výuky opět v menších skupinách proběhne ještě první týden po Novém roce v lednu.

Všem studentům přejeme, i přes tuto zcela objektivně nekomfortní situaci, aby zdárně uspěli u zkoušek a zápočtů zimního semestru. Zároveň akademikům i laboratorním pracovníkům přejeme mnoho trpělivosti při posuzování studijních výkonů studentů.

Věříme, že se všichni ve zdraví opět po Novém roce budeme moci na naší fakultě sejít a pokračovat tak ve společných výukových a badatelských aktivitách, které díky kvalitnímu vzdělávání a vědě pozvedají celou společnost na úroveň, díky níž můžeme nabídnout cenné vědecké poznatky prospěšné celému lidstvu!  

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.
proděkanka fakulty