UPCE

Kurzy malířských technik zdokonalí nejen v kresbě

24. 8. 2018

Fakulta restaurování připravila také v tomto roce Letní školy, v rámci kterých se nejen zájemci o studium mohli zdokonalit ve svých výtvarných dovednostech – kresbě, malbě a modelování částí sochy. Účastníci absolvovali kurzy pod vedením akademického malíře Tomáše Lahody a MgA. Pavla Hoška z Ateliéru výtvarné přípravy.

Po dva červencové týdny probíhal na Fakultě restaurování letní přípravný kurz pro případné budoucí uchazeče o studium, ale i pro veřejnost. Pro třináct zájemců fakulta otevřela dva moduly.

Účastníci k nám přicházejí s různými zkušenostmi a dovednostmi a naší snahou je, v případě uchazečů o studium, přiblížit je úrovni požadované u přijímacích zkoušek. Letos máme několik zájemců také ze Slovenska. Naše letní škola tak získává mezinárodní rozměr,“ říká prof. akad. mal. Tomáš Lahoda z Ateliéru výtvarné přípravy Fakulty restaurování.

Z ohlasů uchazečů je zřejmé, že byli s kurzem velmi spokojeni, stejně tak si pochvalovali den otevřených dveří na Fakultě restaurování, kde si měli možnost školu prohlédnout a dozvědět se konkrétní informace o studiu. Tato zkušenost mnohé pozitivně nasměrovala k rozhodnutí studovat na Fakultě restaurování a následně také využít možnosti letního kurzu.

Další informace k Letní škole na Fakultě restaurování čtěte v e-Zpravodaji.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů ve spolupráci s Fakultou restaurování