Kouzla ne/všedního života bude žákům, mládeži a všem zájemcům odhalovat univerzita při vědecko-technickém jarmarku

11. 6. 2018

Další ročník VĚDECKO-TECHNICKÉHO jarmarku uprostřed města se na pardubickém Pernštýnském náměstí koná již tento čtvrtek 14. června, a to od 9 – 17 hodin. Návštěvníci budou moci vstoupit do světa vědy a detailně prozkoumat principy, na kterých fungují přírodní či technické zákonitosti. Tradiční akci pořádá Univerzita Pardubice a jejích sedm fakult v rámci jarní části městských slavností.

Na Pernštýnském náměstí vyroste stanové městečko s demonstračními stanovišti. Návštěvníci, malí i velcí, tam najdou nejrůznější ukázky z vědeckého bádání pardubických akademiků. Vysokoškoláci jim přiblíží zábavnou formou na stanovištích interaktivní pokusy a zajímavosti z vědeckých disciplín všech sedmi fakult univerzity. Speciální celodenní populárně-naučný program bude plný zajímavostí, poučení a zábavy.

„Návštěvníci se mohou těšit na nejrůznější pokusy. Týmy fakulty chemicko-technologická například předvedou experiment s kapalným dusíkem, barevnou paletu bakterií nebo infračervené paprsky v akci. S fakultou zdravotnických studií se seznámí s modelem srdce a jeho funkcemi a budou si moci vyzkoušet resuscitaci v praxi. Kdo má blíže k dopravě, neměl by vynechat trenažér řízení tiráku a detekci tloušťky laku na plechu auta, která pomůže při zjištění, zda bylo auto přelakováno. Tyto a další ukázky si připravila Dopravní fakulta Jana Pernera,“ upozorňuje na vědecký program a zajímavé demonstrace Ing. arch. Iva Svobodová, koordinátorka vědecko-technického jarmarku z oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice.

Na dalších stanovištích představí zajímavosti ze světa vědy a techniky další fakulty. Fakulta ekonomicko-správní přenese návštěvníky jarmarku za pomoci dronů do ptačí perspektivy. Dostane se jim vysvětlení, jak drony pracují, a seznámí se s ukázkami leteckých snímků a map jimi pořízenými. Fakulta elektrotechniky a informatiky zase všechny přítomné vtáhne za pomoci virtuální reality do světa fantazie a her.

„S dopravními specialisty si budou moci návštěvníci vyzkoušet práci výpravčího nebo si postavit vlakovou cestu a řídit virtuálně dopravu. Demonstrátoři z fakulty filozofické upozorní na potřebu relaxace a přítomné návštěvníky seznámí s možnostmi využití malířské techniky enkaustiky pro terapii. Z Litomyšle přijede tým fakulty restaurování, aby převedl, jakými technikami se »zachraňuje« papír,“ pokračuje ve výčtu programové vědecké nabídky jednotlivých fakult Iva Svobodová.

K univerzitě se připojuje se svými demonstracemi i pět pardubických středních škol - s ukázkami elektrotechniky, chemie, zdravotnictví, robotiky, fyziky a potravinářství. Na Pernštýnském náměstí nebudou ve čtvrtek 14. června chybět ani zástupci Hvězdárny barona Artura Krause s dalekohledem, interaktivní soutěže a kreativní výtvarná dílna. K akci se připojují i společnosti ISOLIT BRAVO a KURY, dále pak Městská policie Pardubice a Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje.

Program oblíbeného vědeckého dne nabízí školám i netradiční exkurze do cvičného mlýna Střední průmyslové školy potravinářské, komentované procházky po historickém centru města, návštěvy expozic a výstav Východočeského muzea na zámku a exkurzi do Východočeského divadla.

Zahájení vědecko-technického jarmarku uprostřed města obstarají svým tanečním číslem studenti Univerzity Pardubice.

Vědecko-technický jarmark pořádá Univerzita Pardubice ve čtvrtek 14. června od 9 – 17 hodin v rámci městských slavností Zrcadlo umění. Finančně akci podpořily Univerzita Pardubice a Pardubický kraj.

 

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice