Kavárna Universitas: „Španělské Čechy.“ Hispánské politické a kulturní vlivy v Českém království 16. a 17. století

Uložit do kalendáře 08-12-2020 18:00 08-12-2020 18:00 Czech republic/Europe Kavárna Universitas: „Španělské Čechy.“ Hispánské politické a kulturní vlivy v Českém království 16. a 17. století Ač je nám zatím cestování zapovězeno, můžeme se v prosincové kavárně vydat na společnou virtuální pouť do srdce českých zemí 16. a 17. století a poodkrýt hispánské kulturní a politické vlivy v nich. Průvodcem nám bude historik doc. Mgr. Pavel... on-line
08. 12. 2020 on-line
Kavárna Universitas
Divadlo 29
Fakulta filozofická
Katedra filosofie a religionistiky
Ústav historických věd
Kavárna Universitas: „Španělské Čechy.“ Hispánské politické a kulturní vlivy v Českém království 16. a 17. století

Ač je nám zatím cestování zapovězeno, můžeme se v prosincové kavárně vydat na společnou virtuální pouť do srdce českých zemí 16. a 17. století a poodkrýt hispánské kulturní a politické vlivy v nich. Průvodcem nám bude historik doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D z Ústavu historických věd.​

Kavárna Universitas proběhne v režimu ON-LINE. Odkaz pro připojení zde.


Přednáška přiblíží způsob, jakým společnost českých zemí 16. a 17. století recipovala novinky pocházející z hispánského světa, ať už se jednalo o módu, gastronomii, umění anebo vědu. Jak úzce byla díky habsburské dynastii propojená tehdejší Evropa? Jak se v českém prostředí projevily dopady první vlny globalizace? To vše bude předmětem přednášky historika doc. Mgr. Pavla Marka, Ph.D., který se specializuje na dějiny raného novověku (zejména na dějiny české šlechty a panovnického dvora v 16. a v první polovině 17.století), na dějiny Španělska a česko-španělských vztahů. Docent Pavel Marek působí na Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.

Kavárna Universitas proběhne v úterý 8. prosince 2020 od 18.00 hodin.

Pořádají doktorandky Katedry filosofie a religionistiky Univerzity Pardubice.
Vstup je volný.

Vstup zdarma
Fakulta filozofická
Aneta Kohoutová, Veronika Janečková
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.