Kavárna Universitas: Jan Mandys

Uložit do kalendáře 15-11-2022 17:00 15-11-2022 17:00 Czech republic/Europe Kavárna Universitas: Jan Mandys Zlí lidé mezi námi – jak je poznat a co já sám mohu dělat. Dají se tito lidé změnit, nebo je lepší se s faktem toho, že tu budou stále, smířit? Poznat psychopata můžete na jedné straně snadno, ale na straně druhé ho nemusíte poznat... Divadlo Exil (Machoňova pasáž, tř. Míru 60, Pardubice)
15. 11. 2022 Divadlo Exil (Machoňova pasáž, tř. Míru 60, Pardubice)
Kavárna Universitas: Jan Mandys

Zlí lidé mezi námi – jak je poznat a co já sám mohu dělat.

Dají se tito lidé změnit, nebo je lepší se s faktem toho, že tu budou stále, smířit?

Poznat psychopata můžete na jedné straně snadno, ale na straně druhé ho nemusíte poznat vůbec. Co jsou hlavní determinanty toho, že jsou lidé zlí? Ovlivňuje tělesná konstituce člověka k tomu, aby páchal zlo? Určuje to konformita nebo pouze to, co si společnost myslí, že je normální? Myslíte si, že umíte odhadnout druhé lidi a nemůžete se v lidech plést?

Moderní člověk je pod vlivem celé řady okolností, které ovlivňují jeho prožívání. Chápání demokracie souvisí s historickými archetypy, česká společnost se doposud nevyrovnala s následky totality, a proto máme dobrou perspektivu pro růst patologického chování. Bažení po hedonistických zážitcích často deformuje individuální hierarchii potřeb a to má negativní dopady na naše lidství. Může tedy za současný nárůst psychopatů Jiří z Poděbrad, bitva na Bílé hoře, fakt, že v Tuzexu nemohl nakupovat každý, nebo jen transformace v devadesátých letech?

Zlí lidé mezi námi – jak je poznat a co já sám mohu dělat
Kde:
 Divadlo Exil
Kdy: 15. listopadu 2022 od 17:00 do 19:00
vstupné dobrovolné


Mgr. Jan Mandys, Ph.D.,
přednášející Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, věnující se dlouhodobě také psychosociálnímu poradenství a sociologickým výzkumům pro veřejné instituce včetně Magistrátu města Pardubice, nabídne odpovědi nejen na výše uvedené otázky v úterý 15. listopadu od 17 hodin v Divadle Exil při dalším ze setkání pořádaných Kavárnou Universitas.


Kavárna Universitas: Jan Mandys
Vstup zdarma
Univerzita Pardubice
Lukáš Jadrný
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.