Jak se píší dějiny žen | Kavárna Universitas FILDA speciál

Uložit do kalendáře 03-12-2020 18:00 03-12-2020 18:00 Czech republic/Europe Jak se píší dějiny žen | Kavárna Universitas FILDA speciál Kavárna Universitas FILDA je speciální edice kavárenských setkání, kde vystoupí osobnosti badatelského nebe z naší Filozofické fakulty. Postupně zde představíme vědecké celebrity a seznámíme posluchače s výsledky jejich inspirativní práce. ... on-line
03. 12. 2020 on-line
Kavárna Universitas
Kavárna FILDA
Fakulta filozofická
Katedra filosofie a religionistiky
Ústav historických věd
Jak se píší dějiny žen | Kavárna Universitas FILDA speciál

Kavárna Universitas FILDA je speciální edice kavárenských setkání, kde vystoupí osobnosti badatelského nebe z naší Filozofické fakulty. Postupně zde představíme vědecké celebrity a seznámíme posluchače s výsledky jejich inspirativní práce. Jako první přijala výzvu prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc, s tématem Jak se píší dějiny žen.

Kavárna Universitas FILDA proběhne v režimu ON-LINE.  K setkání se můžete připojit zde.


Na začátku bádání o dějinách žen stálo přesvědčení, že muži a ženy mají „odlišné" dějiny. Women´s history se začala rozvíjet v souvislosti s rozvojem akademického feminismu a s rozkladem do té doby určujících metodologických modelů, marxismu a strukturalismu. Ideologičnost feminismu ale historickému bádání neprospěla: ahistoricky došlo k projekci postojů a požadavků ženy druhé poloviny 20. století do dějin 19. století, dějin raného novověku ba dokonce středověku. Teprve později se historici soustředili se na hledání „autentické“ ženské zkušenosti. Americká historička Joan W. Scott vyslovila požadavek, aby bádání o ženách přispělo k obecným dějinám, aby vytvořilo pojmové kategorie použitelné pro historiografii. Její požadavek byl vyslyšen, nejprve v historiografii západoevropské, pak i české.

Kavárna Universitas FILDA proběhne ve čtvrtek 3. prosince 2020 od 18.00 hodin.

Pořádají doktorandky Katedry filosofie a religionistiky Univerzity Pardubice.
Vstup je volný.

Vstup zdarma
Fakulta filozofická
Aneta Kohoutová, Veronika Janečková
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.