Přijímací řízení: Informace a výsledky

13. 5. 2020

Chcete najít svoji identitu? Získat znalosti a určit směr své kariéry? Na Univerzitě Pardubice vás čekají nové poznatky i zážitky. 

Nezmeškejte start semestru, výjezdy do zahraničí nebo akce našich ambasadorů. Staňte se naším studentem.

Studuj a nechej tu svůj otisk.


Výsledky přijímacího řízení

  Dopravní fakulta Jana Pernera

  Bakalářské studium

  • Přihlášky do vybraných bakalářských studijních programů (2. kolo) budou spuštěny 20. 7. 2020. Přihlásit se bude možné do 25. 8. 2020. 
  • Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a konečného vysvědčení z posledního ročníku střední školy požadujeme (2. kolo) do 25. 8. 2020 pro obory "Dopravní prostředky" a "Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě", pro ostatní obory do 15. 9. 2020. Podívejte se, co dělat, když nemůžete daném termínu dokumenty doložit.

  Navazující magisterské studium

  • Do navazujícího magisterského studia se můžete přihlásit do 25. 8. 2020
  • Dodání úředně ověřené kopie bakalářského diplomu a jeho dodatku požadujeme do 25. 8. 2020 pro všechny obory. Podívejte se, co dělat, když nemůžete daném termínu dokumenty doložit.
  • Do bakalářského i magisterského studia přijímáme uchazeče bez přijímacích zkoušek. Vaše dotazy můžete zasílat na e-mailovou adresu studijni.dfjp@upce.cz. Sledujte nás také našich sociálních sítích - Facebooku Instagramu. Bližší informace čtěte na fakultních stránkách a na speciálním odkazu

   

  Fakulta chemicko-technologická 

  • Vypisujeme 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů, přihlášky posílejte do 21. srpna 2020.
  • Součástí podávané přihlášky do bakalářských programů na fakultu je potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře. Vzhledem k okolnostem není nutné dodržet předem stanovený termín a je možné potvrzení zaslat až společně s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.
  • Veškeré dotazy ke studiu lze zasílat na emailovou adresu studijni.fcht@upce.cz nebo vyřídit telefonicky.
  • Aktuální informace získáte na fakultních stránkách nebo zde v odkazu.

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

  • Přihlášky do druhých kol je možné podávat do 29. 8. 2020.
  • Pro bližší informace navštivte fakultní stránky.


  Fakulta ekonomicko-správní

  • Vypisujeme 2. kolo přijímacího řízení
  • Přihlášky do vybraných bakalářských a navazujících magisterských studijních programů (2. kolo) je možné podávat od 20. 7. 2020 do 17. 8. 2020. 
  • Aktuality sledujte na fakultních stránkách a v informacích pro uchazeče.

  Fakulta filozofická

  • Fakulta vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení  přihlášky je možné podávat do 14. 8. 2020.
  • Veškeré informace naleznete na stránkách fakulty nebo v odkazu

  Fakulta restaurování

  • Fakulta restaurování vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku bakalářského studijního programu, specializace Nástěnná malba, sgrafito a mozaika, pro akademický rok 2020/2021.
  • Doručení přihlášky na FR do 25. 8. 2020.
  • Termín konání přijímacích zkoušek do Bc. studia 15. - 17. 9. 2020.
  • Sledujte fakultní stránky, informace a směrnici

  Fakulta zdravotnických studií

  • Přihlášky do druhých kol je možné podávat do 31. 7. 2020.
  • Aktuální informace získáte na fakultních stránkách. 

  Stále se rozhodujete, která fakulta a její obor jsou pro vás tím pravým? Studovat můžete dopravu, ekonomiku, chemii, IT nebo taky zdravotnictví, filozofii a historii i restaurování památek. Vyberte si správné zaměření

  Najdi svoji identitu