Informace: Návrat studentů a testování na covid-19

22. 4. 2021

Jsme rádi, že se od pondělí 26.dubna 2021 mohou na univerzitu vracet k praktické, laboratorní, experimentální a umělecké výuce studenti posledních ročníků. Od 10. 5. 2021 se na univerzitu mohou vracet ke klinické a praktické výuce a praxi studenti všech ročníků.

Informace o opatřeních platných od 10. 5. 2021 najdete níže. 

Opatření platná do 9. 5. 2021

Konkrétně je možná:

 • klinická a praktická výuka a praxe studentů,
 • klinická a praktická výuka a praxe studentů všech ročníků studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů, vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • individuální konzultace (pouze 1 student a 1 akademický pracovník nebo jiná osoba),
 • zkouška za účasti max. 10 osob.

Do výuky ale mohou nastoupit pouze studenti, kteří nemají příznaky onemocnění COVID-19 a současně podstoupili antigenní test na univerzitě s výsledkem negativní. Opatření rektora univerzity vychází z opatření Ministerstva zdravotnictví, které respektujeme. Děkujeme všem za pochopení v případě drobných komplikací.

Výjimky

Student nemusí podstoupit test:

 • Má doklad o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu (max 48 hodin) od poskytovatele zdravotních služeb.
 • Může doložit, že prodělal COVID-19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní.
 • Může doložit certifikát MZ ČR o absolvovaném očkování proti onemocnění COVID-19. A od aplikace konečné dávky uplynulo nejméně 14 dní.
 • Účastní se individuálních konzultací/prezenční výuky/ jiné činnosti (pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba).

Testování studentů

Je možné v aule univerzity podle rezervačního systému poskytovatele zdravotních služeb (nebo si ho zajistí student u poskytovatelů zdravotních služeb).

Od příštího týdne jsme výrazně navýšili kapacitu našeho testovacího místa. Pokud budete mít zájem o testování na univerzitě v pondělí 26.4.2021 a v úterý 27.4.2021 a nebude v rezervačním systému volno, prosím přijďte na testování i bez rezervace v 16 hodin do Univerzitní auly. Budete otestováni v pořadí podle příchodu. K testování je třeba mít kartu zdravotní pojišťovny a průkaz zaměstnance/ studenta Univerzity Pardubice.

Rezervační systém je k dispozici: https://reservatic.com/cs/public_services/medila-spol-s-r-o-univerzita-pardubice

Děkujeme za vaši trpělivost a omlouváme se za případné komplikace.

Preventivní test před zahájením kontaktní výuky je nutné absolvovat každý týden, tedy jednou za 7 dní. Student je povinen výsledek testu předložit na vyzvání.

Test je nutné podstoupit také před příchodem na koleje. Ubytovaní studenti jsou povinni podrobit se preventivnímu testování i v případě, že jim neprobíhá kontaktní výuka.

Student před testováním předloží průkaz studenta a průkaz zdravotního pojištění.

Univerzita hradí testy studentům, kteří nespadají do veřejného zdravotního pojištění v ČR.

Student po absolvování antigenního testu musí počkat na výsledek. Potvrzení o absolvování testu si student může vytisknout předem nebo získá na místě potvrzení o absolvování testu.

Pokud má pozitivní výsledek, podstoupí PCR test. V případě potvrzená, je student povinen opustit prostory univerzity, nebo kolejí (s výjimkou těch, kteří nemají na území ČR jiné bydliště), informovat studijní oddělení fakulty nebo koleje.

Prosím, informujte se na stránkách své fakulty a na intranetu.


Opatření platná od 10. května 2021

Na univerzitu se  mohou vracet ke klinické a praktické výuce a praxi studenti všech ročníků.

Konkrétně je od 10. 5. 2021 možné:

 • klinická a praktická výuka a praxe studentů,
 • individuální konzultace  nebo poradenská služba (pouze 1 student a 1 akademický pracovník nebo jiná osoba),
 • zkoušky, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru.

Do výuky ale mohou nastoupit pouze studenti, kteří nemají příznaky onemocnění COVID-19 a současně podstoupili antigenní test na univerzitě s výsledkem negativní. Opatření rektora univerzity č. 3/2021 vychází z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Děkujeme všem za pochopení v případě drobných komplikací.

Výjimky

Student od 10. 5. 2021 nemusí podstoupit test:

 • Nemá příznaky onemocnění COVID-19 a předloží doklad o negativním výsledku antigenního testu nebo PCR testu ne starší 48 hodin.
 • Prodělal onemocnění COVID-19 a náležitě doloží, že uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní. 
 • Doloží certifikát MZ ČR o absolvovaném očkování proti onemocnění COVID-19 s tím, že od aplikace konečné dávky uplynulo nejméně 14 dní.

Testování studentů

Od 10. 5. 2021

Je testování možné v aule univerzity podle rezervačního systému poskytovatele zdravotních služeb nebo si ho zajistí student jinak – viz výše.

K testování je třeba mít kartu zdravotní pojišťovny a průkaz studenta Univerzity Pardubice.

Rezervační systém je k dispozici: https://reservatic.com/cs/public_services/medila-spol-s-r-o-univerzita-pardubice

Student je povinen výsledek testu předložit na vyzvání.

Test je nutné podstoupit také před příchodem na koleje. Ubytovaní studenti jsou povinni podrobit se preventivnímu testování i v případě, že jim neprobíhá kontaktní výuka, a to dle pravidel uvedených v Opatření rektora.

Univerzita hradí testy studentům, kteří nejsou účastníci veřejného zdravotního pojištění v ČR.

Student po absolvování antigenního testu musí počkat na výsledek. Potvrzení o absolvování testu si student může vyplnit a vytisknout na formuláři předem a přinést na testování, případně vyplnit na místě.

Pokud má pozitivní výsledek, podstoupí PCR test. V případě potvrzení, je student povinen opustit prostory univerzity, nebo kolejí (s výjimkou těch, kteří nemají na území ČR jiné bydliště), informovat studijní oddělení fakulty nebo koleje.

Prosím, informujte se na stránkách své fakulty a na intranetu.