Informace: Návrat studentů a testování na covid-19

26. 5. 2021

Jsme rádi, že se mohou na univerzitu vracet studenti všech ročníků.


Opatření platná od 26. května 2021

Při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru,

Do výuky a ke zkouškám ale mohou nastoupit pouze studenti, kteří nemají příznaky onemocnění COVID-19 a současně podstoupili antigenní test v posledních 7 dnech na univerzitě s výsledkem negativní. Opatření rektora univerzity č. 6/2021 vychází z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Děkujeme všem za pochopení v případě drobných komplikací.

Výjimky

Student od  26. 5. 2021 nemusí podstoupit test v areálu univerzity:

  • Nemá příznaky onemocnění COVID-19 a předloží doklad o negativním výsledku antigenního testu nebo PCR testu ne starší 72 hodin.
  • Prodělal onemocnění COVID-19 a náležitě doloží, že uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní.
  • Doloží certifikát MZ ČR o absolvovaném očkování proti onemocnění COVID-19

    • od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
    • od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
    • od aplikace dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců a toto náležitě doloží,
  • Účastní se individuálních konzultací, individuální prezenční výuky nebo jiné individuální činnosti (pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba).

Testování studentů

Testování je možné v aule univerzity podle rezervačního systému poskytovatele zdravotních služeb nebo si ho zajistí student jinak – viz výše.

K testování je třeba mít kartu zdravotní pojišťovny a průkaz studenta Univerzity Pardubice.

Rezervační systém je k dispozici: https://reservatic.com/cs/public_services/medila-spol-s-r-o-univerzita-pardubice

Student je povinen výsledek testu předložit na vyzvání.

Test je nutné podstoupit také před příchodem na koleje. Ubytovaní studenti jsou povinni podrobit se preventivnímu testování i v případě, že jim neprobíhá kontaktní výuka, a to dle pravidel uvedených v Opatření rektora.

Univerzita hradí testy studentům, kteří nejsou účastníci veřejného zdravotního pojištění v ČR.

Student po absolvování antigenního testu musí počkat na výsledek. Potvrzení o absolvování testu si student může vyplnit a vytisknout na formuláři předem a přinést na testování, případně vyplnit na místě.

Pokud má pozitivní výsledek, podstoupí PCR test. V případě potvrzení, je student povinen opustit prostory univerzity, nebo kolejí (s výjimkou těch, kteří nemají na území ČR jiné bydliště), informovat studijní oddělení fakulty nebo koleje.

Prosím, informujte se na stránkách své fakulty a na intranetu.