Aktuální informace k výuce na FZS (Covid-19)

10. 9. 2020

 

Opatření proti šíření Covid-19 na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice 

Od 24. 9. 2020 bude zahájena online výuka. Detailní informace naleznete na https://studenti.upce.cz/studenti/mimoradna-opatreni-k-uzavreni-fzs

 

  • V souladu s opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR je v prostorách fakulty a Střední zdravotnické školy povinná ochrana horních cest dýchacích a dodržování rozestupů 2 metry.
  • Při vstupu na fakultu a do učeben je nutné použít dezinfekci.
  • Studenti se musí v případě praktických cvičení zapisovat do výukových prezenčních listin, které pro ně budou mít vždy vyučující připravené.
  • Doporučujeme provést instalaci aplikace MS Teams do svého osobního počítače, případně mobilního telefonu, aby byla zajištěna plná funkčnost v případě komunikace on-line. 

 

Celouniverzitní informace k preventivním opatřením proti šíření Covid_19 naleznete zde https://www.upce.cz/koronavirus

  

 


Aktualizováno 29. 10. 2020

Michaela Zákoutská
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice