Harmonogram voleb kandidáta na funkci rektora

Předseda AS UPa doc. Kubeš informoval, že volební komise zvolila svého předsedu (doc. Kubeše) a projednala harmonogram voleb kandidáta na funkci rektora.

Návrhy kandidátů na funkci rektora mohou podávat členové akademické obce a vědecké rady univerzity. Návrhy přijímá předseda AS UPa (jako předseda volební komise) do úterý 26. září 2017 do 12:00 hodin.

Kandidáti na funkci rektora se představí akademické obci a zaměstnancům Univerzity Pardubic na předvolebním shromáždění ve čtvrtek 5. října 2017. (Záznam z představení kandidáta na rektora Univerzity Pardubice: https://youtu.be/vtQB-aCigyc)

Volba kandidáta na funkci rektora se uskuteční při 5. zasedání AS UPa v úterý 17. října od 14:00 hodin.


 

Mgr. Michaela Jansová
kancelář rektora