GoEuro nabízí studentům stipendia na studijní pobyt v zahraničí

Soutěže o 10 individuálních stipendií, každé ve výši 2 000 € se mohou zúčastnit studenti zapsaní ke studiu na univerzitě pro akademický rok  2017/2018. Vítězové soutěže budou požádáni o dodání dokumentu s potvrzením o studiu (PDF kopie), vystavené univerzitou, na které v současnosti studují. Dále budou muset dodat kopii "Potvrzení o přijetí” (PDF kopie) do studijního programu v zahraničí od Evropské instituce (univerzity). Do programu mohou být zahrnuty pouze ty programy studia v zahraničí, které se uskuteční v rámci Evropské Unie nebo Schengenského prostoru.

Termín podání žádosti je do 31. ledna 2018.

Více informací a podmínky přihlášky naleznete v odkazu: https://www.goeuro.cz/cestovani/studium-v-zahranici