Fotogalerie: UPCE na veletrhu Gaudeamus v Brně

3. 11. 2022

Bezmála dvě stovky oborů představila letos na veletrhu Gaudeamus v Brně zájemcům o studium Univerzita Pardubice. Pomohla jí v tom zcela nová expozice, ale také vlastní studenti ze všech sedmi fakult. Právě ti informovali návštěvníky o možnostech vysokoškolského studia v Pardubicích.

Maturanty v expozici oslovili opět vysokoškoláci z jednotlivých fakult s hravými prvky oblečení v červeno-bílé kombinaci, která symbolizuje univerzitní barvy. Nabídli jim základní informace o studiu a přijímacím řízení v akademickém roce 2023/2024, ale také výhody a vlastní zkušenosti, které jim studium právě v Pardubicích přineslo. 

Najdi svoji identitu. Heslo Univerzity Pardubice se propsalo novou expozicí a cílilo na individualitu studentů i jejich budoucí spojení s alma mater. Už přímo na veletrhu maturanti měli možnost nechat stopu či vzkaz na univerzitní Zdi otisků, kde je čekala i soutěž. Univerzita Pardubice se zapojila také do každodenních živých vstupů nebo sekce Věda pro život. V ní nabídla praktickou zábavnou vědu prostřednictvím popularizátorů z Fakulty chemicko-technologické, Fakulty zdravotnických studií a Fakulty elektrotechniky a informatiky. Na zájemce opět čekal tradiční pardubický perník nebo perníkové cappucino a drobné dárky.

Další informace ke studiu zájemci najdou na speciálních stránkách - Studuj na UPCE.

Foto: Adrián Zeiner, Jan Vlasák