Fotogalerie: Univerzita Pardubice ve znamení listopadových akcí

21. 11. 2022

Univerzita Pardubice tradičně pořádala sportovní i kulturní akce u příležitosti státního svátku Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Studenti, zaměstnanci a veřejnosti si připomněli zlomový rok 1989 akcí Zvonění u auly, vernisáží v univerzitní galerii GU:, slavnostním koncertem Komorní filharmonie Pardubice v aule nebo Nočním během dvojic v kampusu.

Také letos byl listopad na Univerzitě Pardubice ve znamení pohybu i kultury. Sportovně založení zájemci se účastnili tradničního Nočního běhu dvojic, který prosvítil čelovkami stezky v kampusu v pondělí 14. listopadu. Závod dvojic byl součástí populárního Sportovního dne v areálu Katedry tělovýchovy a sportu UPCE. O den později na něj navázalo předání Standarty rektora nejlepším sportovcům a vítězům soutěží za akademický rok 2021/2022. Rektor Libor Čapek předal putovní pohár vítězné Fakultě chemicko-technologické do rukou proděkana Petra Kalendy. Přehled oceněných sportovců a vítězů jednotlivých soutěží je uveřejněný na odkazu Katedry tělovýchovy a sportu

Listopadová Kavárna Universitas se zabývala psychologií. S tématem Zlí lidé mezi námi představili studenti v Divadle Exil experta Jana Mandyse z Fakulty ekonomicko-správní, který se dlouhodobě zabývá psychosociálními otázkami a sociologickými výzkumy.

Další vernisáží pokračuje cyklus moderního umění v univerzitní galerii GU:. Den před státním svátkem, 16. listopadu, otevřela osobně svoji výstavu česká autorka Daniela Baráčková. Ihned poté se rozeznily klíče a zvonky u pamětní desky univerzity na připomínku Listopadu 89 a zazněla také symbolická Modlitba pro Martu. Na setkání zazpíval Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice a promluvil také rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek. Pozvání přijal i primátor města Pardubice Jan Nadrchal. 

Tradiční páteční koncert Komorní filharmonie Pardubice nabídl předehru k opeře Don Giovanni od Wolfganga Amadea Mozarta nebo premiéru skladby s názvem Zrození hmoty od Martina Kudrny. 

Součástí listopadových oslav byl také slavnostní akademický obřad. Univerzita také ocenila osobnosti, představila nové docenty a profesory a udělila doktorské tituly absolventům.