Elektrické motorové jednotky pro příměstkou dopravu

Uložit do kalendáře 18-06-2019 15:00 18-06-2019 16:30 Czech republic/Europe Elektrické motorové jednotky pro příměstkou dopravu Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vás srdečně zve na Seminář historie dopravy na téma Elektrické motorové jednotky pro příměstskou dopravu. Přednáška se uskuteční 18. června 2019 od 15:00 na Výukovém a informačním pracovišti DFJP... Dislokované výukové a informační pracoviště DFJP v Praze
18. 06. 2019 Dislokované výukové a informační pracoviště DFJP v Praze

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vás srdečně zve na Seminář historie dopravy na téma Elektrické motorové jednotky pro příměstskou dopravu. Přednáška se uskuteční 18. června 2019 od 15:00 na Výukovém a informačním pracovišti DFJP v Praze, Pod Výtopnou 367/2 (u odstavné plochy ÚAN Florenc) a prosloví ji pan doc. Ing. Jaroslav Opava, CSs. Účast na semináři je bezplatná

Vstup zdarma
DFJP
prof. doc. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc.
737 506 384
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.