EDUKATIVNÍ WEBINÁŘ - „Učím se, učím se, nemám chvíli čas…“ aneb určování priorit, plánování studijních činností a vymezování studijních cílů nejen pro studenty se specifickou poruchou učení při distančním vzdělávání.

9. 12. 2020

Představuje pro Vás plánování studijních činností problém?

Stresuje Vás orientace ve studijních povinnostech?

Často neodhadnete délku trvání různorodých činností?

Odpověděli jste „ANO“?

Pak je právě pro Vás určen webinář, který je zaměřen zejména na to, jak efektivně určovat priority, plánovat studijní činnosti a vymezit studijní cíle.

Cílem tohoto webináře je seznámit studenty s technikami napomáhajícími efektivnějšího využití pracovního času, postupy rozvíjejícími schopnosti stanovení priorit podle důležitosti a naléhavosti.

18. 12. 2020 v 9:30 – 11:00

Přihlásit se můžete na e-mail: alma@upce.cz,
do předmětu uveďte: Plánování studijních činností,

v textu: Mám zájem o účast na webináři Plánování studijních činností a váš studentský e-mail, na který před konáním akce obdržíte odkaz na MS Teams událost. Tento odkaz v den webináře, umožní Vaši účast.