Den veteránů na Univerzitě Pardubice

11. 11. 2022

Před 104 lety skončila první světová válka, do té doby největší válečný konflikt v dějinách lidstva. Na památku všech, kteří bojovali a padli za svobodu, si právě 11. listopadu připomínáme jako Den válečných veteránů. Květ vlčího máku, který tento den symbolizuje, si na klopu připnul i Bohuslav Pernica, akademik Fakulty ekonomicko-správní a podplukovník ve výslužbě.

Bohuslav Pernica je jediný válečný veterán, který působí na Univerzitě Pardubice. V rámci svého úvazku na Fakultě ekonomicko-správní, se věnuje bezpečnosti a ekonomice. „Za více než 30 let od pádu komunismu se česká armáda zmenšila skoro desetkrát. V Česku je přes 70 tisíc hasičů pracujících v jednotkách požární ochrany, 40 tisíc policistů, ale jen asi 26 tisíc vojáků.  Armáda je tak až třetí největší bezpečnostní institucí v naší demokracii,“ upozorňuje Ing. Mgr. Bohuslav Pernica, Ph.D.

Den válečných veteránů by dle něj neměl sloužit jen jako připomínka starých časů, ale i jako aktuální memento k jejich situaci. „Válečných veteránů, tedy vojáků, policistů nebo diplomatů, kteří byli rozkazem nasazeni v zahraničí, je kolem 16 tisíc. Veteránů z 2. světové války, je mezi námi už pouhých 200. Podstatná část novodobých válečných veteránů, tj. těch, kteří o službě v zahraničí dostali od Ministerstva obrany osvědčení, je ještě v aktivní službě. Ti ostatní, tak jako já, jsou veřejnosti spíše neviditelní i přesto, že války nejsou jen vzpomínkou, ale realitou dnešních dní,“ dodal Bohuslav Pernica. 

Na závěr připojuje přání. „Až si letos budete připínat symbol vlčího máku, vzpomeňte si na utrpení světových válek a na neviditelné veterány, kteří nám připomínají, že suverenita, svoboda i demokracie jsou hodnoty, za které stojí bojovat.“

Báseň Johna McCrae

My mrtví zůstanem – a je to možná zdání,
že včera žili jsme a byli milováni,
když nyní ležíme na polích flanderských.
Náš boj teď jiní převezmou:
do vašich rukou vkládáme teď svou
hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal.
Když rozkvétá lán máků červených,
my spíme dál na polích flanderských.

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice a Univerzitní knihovna se i letos zapojují do veřejné sbírky u příležitosti mezinárodního Dne válečných veteránů, kterou pořádá nezisková společnost Post Bellum. Pořízením květu vlčího máku přispějete na přímou pomoc válečným veteránům a zachování jejich příběhů. Sbírkové místo s kasičkou najdete v budově EB vedle Bistra, které hledá jméno a v Univerzitní knihovně.