Cvičení složek integrovaného záchranného systému - AGENS 2017

UPOZORNĚNÍ

Dne 19. října 2017, v době od 9:30 do 12:00, proběhne v areálu Univerzity Pardubice cvičení složek integrovaného záchranného systému. V průběhu cvičení se bude v prostoru mezi kolejemi C a D, v ulici k Cihelně od koleje D až k menze a za univerzitní knihovnou nacházet větší množství hasičů, policistů, vojáků a zdravotníků. Současně se bude na území univerzitního kampusu pohybovat velké množství techniky. Z tohoto důvodu je nutno dbát v areálu univerzity v uvedené době zvýšené opatrnosti a dodržovat pokyny zasahujících složek integrovaného záchranného systému. Vymezený prostor je patrný z přiložené mapy areálu kampusu.

Ing. Aleš Pék
vedoucí TO