CTTZ - seminář: Podpora VaV v Pardubickém kraji

20. 2. 2018

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Centrem transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice pořádá seminář s názvem Podpora vědy a výzkumu v Pardubickém kraji.

Přihlašujte se prosím na kontaktním emailu nejpozději do 5. března 2018.

Cílem semináře je podpora kooperace firem s výzkumnými a vývojovými organizacemi v Pardubickém kraji. Představeny budou možnosti podpory Technologickou agenturou ČR, API a ITI Hradecko-pardubickou aglomerací, CTTZ UPa, CzechInvestem, OPPIK a Smart Akcelerátorem.

Úspěšný příklad spolupráce Univerzity Pardubice s firmou představí doc. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D.

Ing. Petra Hawlová, Ph.D. (petra.hawlova@upce.cz)