Červencové letní školy na Fakultě restaurování

13. 7. 2018

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice připravila pro zájemce o studium i veřejnost na dva červencové týdny speciální letní školy. Třináct přihlášených účastníků se bude mít možnost zdokonalit v kresbě, malbě a dalších výtvarných technikách.

Fakulta restaurování nabízí tak zájemcům unikátní možnost zdokonalit své výtvarné schopnosti a případným uchazečům o studium též zvýšit šance na úspěch při přijímacím řízení v příštím roce. Kurz je primárně určen pro studenty a absolventy specializovaných středních škol a gymnázií, přihlásit se mohli ale i zájemci z laické veřejnosti.

Pro 13 zájemců tak fakulta otevřela dva moduly. První modul A je určen pro začátečníky a začal tento týden od 9. července. Účastníci se seznámí s malířskými technikami, perspektivou, stínováním, kompozičním řešením a formálními proporcemi. Kromě kresby zátiší budou pracovat i s živým modelem a kreslit figuru. V malbě se zaměří na techniku akvarelu na papíru a techniku temperové malby. „Fakulta v předchozích letech pořádala již dvě letní školy. V tomto dvoutýdenním rozsahu je to však poprvé a zdá se, že i atraktivnější,“ říká prof. Tomáš Lahoda, ak. mal., lektor kurzů, a doplňuje: „Účastníci k nám přicházejí s různými zkušenostmi a dovednostmi a naší snahou je, v případě uchazečů o studium, přiblížit je úrovni požadované u přijímacích zkoušek. Letos máme několik zájemců také ze Slovenska. Naše letní škola tak získává mezinárodní rozměr.“

Modul B je určen pro mírně pokročilé a proběhne v následujícím týdnu od 16. do 20. července. Na úvod se účastníci kurzu seznámí s teorií barev, pokračovat budou malbou v plenéru a budou plnit další praktické úkoly. Zájemci o studium na Fakultě restaurování, konkrétně o studium oboru Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů mohou využít možnosti modelování busty podle živého modelu. 

V průběhu konání kurzů se mohou jejich účastníci seznámit s dalšími činnostmi litomyšlské Fakulty restaurování, především s nejnovějšími poznatky z výzkumu a používaných technik a technologií při péči o kulturní dědictví.

Obě letní školy, které probíhají ve dnech 9. – 20. července, se konají v prostorách Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli (na zámeckém návrší).

Ing. Valerie Wágnerová