AVÍZO - Workshop k novým formám středoškolského vzdělávání

14. 9. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěli bychom vás upozornit, že na Univerzitě Pardubice proběhne workshop, na kterém experti představí nové výukové materiály pro střední školy. Mladí vědci z Dopravní fakulty Jana Pernera a Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice pokračují v navrhování interaktivní podoby vzdělávání pro středoškoláky v oblasti dopravy a spojů. Celý projekt Nastavení nových vzdělávacích a výchovných priorit reflektujících měnící se potřeby trhu práce v sektoru dopravy a spojů má být dokončen na konci letošního roku.

Součástí workshopu bude prezentace výstupů řešitelského týmu za Univerzitu Pardubice, demonstrování výstupů v rámci softwaru (výukové materiály včetně zadání případových studií, KAHOOTy, prezentace, interaktivní video prezentace, namluvené texty, diskuze) a také představení celého projektu vybraným žákům středních škol. Přítomni budou také učitelé spolupracujících středních odborných škol, HR manažeři, zástupci České pošty, s.p., ředitelka Asociace středních škol informačních technologií, telekomunikací, peněžnictví, poštovnictví a logistiky.

 

KDY: čtvrtek 17. září 2020, 9:00

KDE: budova UNIT, náměstí Čs. legií 565, Pardubice

 

 

Těšíme se na vás!

 

 

Mgr. Martina Macková,

vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Tiskové zprávy