Absolventi ročníku 1956 se sešli v Pardubicích

22. 11. 2022

Po neuvěřitelných 66 letech od promoce se sešli absolventi Univerzity Pardubice. Jedny z prvních vysokoškolských studentů v Pardubicích přišlo pozdravit i současné vedení Univerzity Pardubice.

Bývalí studenti Vysoké školy chemicko-technologické, která dala základy současné univerzitě, přijeli ze všech koutů České republiky do Pardubic. Za pamětníky se vydala také prorektorka pro vnější vztahy Petra Bajerová a proděkanka Fakulty chemicko-technologické Alena Komersová. Absolventům předaly za univerzitu drobnou pozornost a zdržely se v příjemném rozhovoru. 

„Odhlédnu, že roky 1951 až 1956 byly v naší společnosti jedny z nejhorších. A raději připomenu, že jsme tehdy byli nejen studenty, ale s vedením školy a nově přicházejícími vyučujícími vpravdě budovateli své VŠCHT. Jak občas zmiňuji, našimi prvními skripty byla lopata a krumpáč při povinné měsíční brigádě na bourání interiérů budovy na náměstí Čs. legií. Výuka probíhala jen v budově mlynářské průmyslovky," vzpomíná organizátor setkání a jeden z absolventů Jiří Marhan.

Tehdejší vysoká škola v Pardubicích začala svoji výuku v roce 1950, Tito absolventi zahájili studium v roce 1951. Při příležitosti výročí ukončení studia v roce 1956 se nyní sešli Ing. Karel Komers, Ing. Robert Dobrovolný, Ing. Vladimír Civín, Ing. Blanka Voláková, Ing. Vladimír Popelka, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Helena Berglová, Ing. Jiří Marhan, Ing. Bohumil Janyš, Ing. Karel Hájek a Ing. Jiří Jarkovský.