Absolventi převzali diplomy

Po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek opustili Univerzitu Pardubice a její fakulty letošní absolventi. Své diplomy dostali při slavnostních akademických obřadech v aule Arnošta z Pardubic.

První letošní diplomy dostali v červnu absolventi Fakulty chemicko-technologické. Celkem promovalo 162 absolventů, z toho 119 inženýrů a 43 magistrů. Nejúspěšnější absolventi pak obdrželi speciální ceny – rektora, děkana, nadačního fondu, partnerů, které jsou spojeny i s finanční odměnou.

Také absolventi Fakulty filozofické úspěšně ukončili své studium a to celkem 111 bakalářů a 61 magistrů. Vysokoškolský diplom získalo i 250 úspěšných absolventů Fakulty ekonomicko-správní – 145 bakalářů a 105 inženýrů. Na konci června se konaly rovněž závěrečné promoce a sponze na Dopravní fakultě Jana Pernera a své diplomy převzalo celkem 159 absolventů. Vysokoškolským diplomem se může pyšnit 82 inženýrů – absolventů navazujících magisterských studijních programů, titul „bakalář“ obdrželo 77 absolventů bakalářského studia.

Při slavnostní promoci a bakalářské sponzi Fakulty elektrotechniky a informatiky se rozdalo 67 diplomů, ty putovaly do rukou 31 novým inženýrům a 36 bakalářům.

Fakultu zdravotnických studií opoustilo v pondělí 9. července 133 úspěšných absolventů.

Poslední předání diplomů pro letošní absolventy na závěr vysokoškolského studia pak proběhnou ještě v měsíci září a říjnu, a to i na Fakultě restaurování v Litomyšli.

Ročně končí svá vysokoškolská studia na sedmi fakultách Univerzity Pardubice na dva tisíce absolventů. V téměř sedmdesátileté historii tak vychovala pardubická vysoká škola již téměř čtyřicet tisíc kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří působí v nejrůznějších sférách, oborech a profesích.

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice