Kurz Stres, práce s tělem a psychohygiena

Celodenní intenzivní kurz je zaměřen na oblast psychohygieny, relaxace a systematické práce s tělem jako prevence zvládání stresových a zátěžových situací. Toto setkání navazuje na kurz "Jak zvládnout stres".

Co vám může výcvikový kurz přinést?

Kurz nabízí uvědomění si propojenosti tělesných a psychických funkcí a jejich využití jako aktivní zdroj podpory a prevenci stresu. Kurz probíhá výcvikovým charakterem v prostorách Univerzity Pardubice.

 

Na co se můžete těšit?

  • relaxační techniky
  • práci s tělem
  • verbální i nonverbální techniky
  • expresivní techniky využívající prvků muzikoterapie, arteterapie a dramaterapie

Lektoři: Mgr. Barbora Bajová a Mgr. Pavlína Potůčková

Termín konání: pro rok 2022 zatím nebyl stanoven

Místo: místnost VO 01009

Informace: Přednost v přihlašování mají účastníci předchozího kurzu "Jak zvládat stres", kapacita se doplní dalšími zájemci z řad studentů UPa. S sebou si prosím vezměte pohodlné oblečení do vnitřních prostor.

Přihlášení: hlašte se e-mailem na alma@upce.cz

true