2-denní kurz Stres, práce s tělem a psychohygiena

Setkání je zaměřeno na oblast psychohygieny, relaxace a systematické práce s tělem jako prevence zvládání stresových a zátěžových situací. Toto setkání navazuje na kurz "Jak zvládnout stres".

V roce 2019 kurz již proběhl.

 

Můžete se těšit na:

  • relaxační techniky
  • práci s tělem
  • verbální i nonverbální techniky
  • expresivní techniky využívající prvků muzikoterapie, arteterapie a dramaterapie

Co vám může výcvikový kurz přinést?

Kurz nabízí uvědomění si propojenosti tělesných a psychických funkcí a jejich využití jako aktivní zdroj podpory a prevenci stresu. Kurz probíhá výcvikovým charakterem ve dvou po sobě následujících dnů v prostorách Univerzity Pardubice.

Každý účastník obdrží certifikát.

 

true