Kurz Stres, práce s tělem a psychohygiena

Celodenní intenzivní kurz je zaměřen na oblast psychohygieny, relaxace a systematické práce s tělem jako prevence zvládání stresových a zátěžových situací. Toto setkání navazuje na kurz "Jak zvládnout stres".

Náhradní termín kurzu 17.10. 2020., budova EB místnost 01011

Kurz byl z důvodu omezení provozu na UPa odložen, náhradní termín bude upřesněn.

Máme volná místa!

Kurz je rozdělen do 4 časových bloků: 10:00-11:30, 12:00-13:30, 15:30-17:00 a 17:30-19:00.

Můžete se těšit na:

  • relaxační techniky
  • práci s tělem
  • verbální i nonverbální techniky
  • expresivní techniky využívající prvků muzikoterapie, arteterapie a dramaterapie

Co vám může výcvikový kurz přinést?

Kurz nabízí uvědomění si propojenosti tělesných a psychických funkcí a jejich využití jako aktivní zdroj podpory a prevenci stresu. Kurz probíhá výcvikovým charakterem v prostorách Univerzity Pardubice.

Přednost v přihlašování mají účastníci předchozího kurzu "Jak zvládat stres", kapacita se doplní dalšími zájemci z řad studentů UPa.

V případě zájmu se hlašte e-mailem na alena.feige@upce.cz, nebo na barbora.modlikova@upce.cz

Lektoři:
Bc. Šimon Jelínek
Mgr. Tereza Koryntová

 

true