Kurz Stres, práce s tělem a psychohygiena

Dvoudenní kurz je zaměřen na oblast psychohygieny, relaxace a systematické práce s tělem jako prevence zvládání stresových a zátěžových situací. Toto setkání navazuje na kurz "Jak zvládnout stres".

 

Můžete se těšit na:

  • relaxační techniky
  • práci s tělem
  • verbální i nonverbální techniky
  • expresivní techniky využívající prvků muzikoterapie, arteterapie a dramaterapie

Co vám může výcvikový kurz přinést?

Kurz nabízí uvědomění si propojenosti tělesných a psychických funkcí a jejich využití jako aktivní zdroj podpory a prevenci stresu. Kurz probíhá výcvikovým charakterem ve dvou po sobě následujících dnů v prostorách Univerzity Pardubice.

Každý účastník obdrží osvěčení o účasti.

Přednost v přihlašování mají účastníci předchozího kurzu "Jak zvládat stres", kapacita se doplní dalšími zájemci z řad studentů UPa.

 

Lektoři:
Bc. Šimon Jelínek
Mgr. Hana Jelínková/Mgr. Tereza Koryntová

 

true