Seberozvojová a růstová skupina

„Máte chuť průběžně pracovat na své osobnosti? Rozvíjet se v oblasti komunikace, dílčích psychosociálních dovednostech důležitých pro oblast vztahů, ale také pro uplatnění na trhu práce? Chcete objevit a získat zpátky své zdroje, naučit se pracovat se stresem, hledat a nalézt cestu k sobě samému?“

Skupina je určena všem studentům Univerzity Pardubice, kteří mají zájem rozvíjet se v jakékoli oblasti svého života a jsou motivováni k osobnímu růstu. Kapacita skupiny je max. 12 studentů a svým konceptem zajištuje pod vedením dvou lektorů Mgr. Hany Jelínkové a Mgr. Milana Novotného bezpečnou atmosféru pro práci na vlastní osobnosti.

Skupina není vhodná pro osoby s diagnostikovaným psychiatrickým onemocněním a pro studenty doktorského studia.

Co vám skupinová sezení mohou přinést?

  • Proaktivní uchopení a porozumění vlastním životním tématům a prostor pro jejich řešení,
  • zlepšení komunikačních schopností, proaktivní zvládání stresu, podporu zdravého sebeprosazení a získání zdravé psychické odolnosti aj.,
  • vybudování základních psychosociálních kompetencí (empatie, aktivní naslouchání, zdravé sebeprosazení, poskytování a přijímání zpětné vazby, práce s hranicemi aj.),
  • rozvoj komunikačních dovedností a zvýšení schopnosti sebeprezentace,
  • ­­poznat bariéry, omezení a příčiny vlastních potíží,
  • podporu a rozvoj svých možností, schopností a oblast osobnostních změn,
  • detekci a práci na odbourání možných osobnostních blokád,
  • zvýšení kvalifikace k výkonu budoucího povolání (např. sociální, zdravotní oblast, oblast managemenetu a řízení, aj.).

Kdy a kde?

  • Každý čtvrtek od 15:00 do 16:30 (od října do června)
  • Místnost VO 01009

Skupina seberozvojová a růstová v ak. roce 2022/2023


Pravidelná sezení seberozvojové skupiny

Pravidelná sezení skupiny

Místo konání: poradenská místnost VO 01 009

Skupina je koncipována jako otevřená, což v praxi znamená, že se nemusíte účastnit na pravidelné bázi. 

Termín: každý čtvrtek od 15:00-16:30 hod

Začátek skupiny: 6.10. 2022

Těšíme se na stávající i nové tváře! Přijďte si vyzkoušet práci na vlastní osobnosti a zažít si, jak otevřená skupina funguje!

Sebepoznání je dobrodružství, těšíme se na Vás!!!

Přihlášení na: hana.jelinkova@upce.cz

Mimořádná seberozvojová skupina

Tato skupina, je určena všem studentům Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, kteří formulovali potřebu v rozvoji vlastní osobnosti.

 

Kdy a kde: termíny a místo konání bude vypsáno podle aktuální nabídky

Můžete očekávat příjemnou a bezpečnou atmosféru pod vedením hlavní lektorky, Mgr. Hany Jelínkové.

Přijďte si vyzkoušet práci na vlastní osobnosti a zažít si, jak otevřená skupina funguje!

Sebepoznání je dobrodružství, těšíme se na Vás!!!

Přihlášení na: alma@upce.cz

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Leták Seberozvojová a růstová skupina67.7 KB
false
false
true