Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

agriculture-1807581_1920_122031.jpg

„Máte chuť průběžně pracovat na své osobnosti? Rozvíjet se v oblasti komunikace, dílčích psychosociálních dovednostech důležitých pro oblast vztahů, ale také pro uplatnění na trhu práce? Chcete objevit a získat zpátky své zdroje, naučit se pracovat se stresem, hledat a nalézt cestu k sobě samému?“

Skupina je určena všem studentům Univerzity Pardubice, kteří mají zájem rozvíjet se v jakékoli oblasti svého života a jsou motivováni k osobnímu růstu. Kapacita skupiny je max. 12 studentů a svým konceptem zajištuje pod vedením dvou lektorů Mgr. Hany Jelínkové bezpečnou atmosféru pro práci na vlastní osobnosti.

Skupina není vhodná pro osoby s diagnostikovaným psychiatrickým onemocněním a pro studenty doktorského studia.

Co vám skupinová sezení mohou přinést?

  • Proaktivní uchopení a porozumění vlastním životním tématům a prostor pro jejich řešení,
  • zlepšení komunikačních schopností, proaktivní zvládání stresu, podporu zdravého sebeprosazení a získání zdravé psychické odolnosti aj.,
  • vybudování základních psychosociálních kompetencí (empatie, aktivní naslouchání, zdravé sebeprosazení, poskytování a přijímání zpětné vazby, práce s hranicemi aj.),
  • rozvoj komunikačních dovedností a zvýšení schopnosti sebeprezentace,
  • ­­poznat bariéry, omezení a příčiny vlastních potíží,
  • podporu a rozvoj svých možností, schopností a oblast osobnostních změn,
  • detekci a práci na odbourání možných osobnostních blokád,
  • zvýšení kvalifikace k výkonu budoucího povolání (např. sociální, zdravotní oblast, oblast managemenetu a řízení, aj.).

Kdy a kde?

  •  Čtvrtky od 15:00 do 16:30, v termínech 12. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12. Jarní termíny budou doplněny.
  • Místnost VO 01009

Těšíme se na stávající i nové tváře! Přijďte si vyzkoušet práci na vlastní osobnosti a zažít si, jak otevřená skupina funguje!

Sebepoznání je dobrodružství, těšíme se na Vás!!

Z důvodu omezené kapacity skupiny si rezervuj své místo na: hana.jelinkova@upce.cz

Soubory ke stažení Velikost
Leták Seberozvojová a růstová skupina - jpg/png 615 kB