Skupinové aktivity pro rozvoj osobnostních kompetencí

Seberozvojová a růstová skupina 

Skupina dočasně pozastavena po dobu mimořádných opatření vlády!


Je určena studentům, kteří chtějí rozvíjet vlastní osobnost a jsou motivování k osobnímu růstu.

Skupinové aktivity mohou poskytnout prostor pro bezpečné řešení osobních životních témat.

Skupinové terapie probíhají každý čtvrtek v prostorách akademické poradny na FEI, v čase 15.30 – 17.00 hodin, pod vedením dvou lektorů. První skupina v tomto akademickém roce se bude konat dne 10. října 2019.

 

„Každý člověk má potenciál k růstu“ C. Rogers

Máte chuť průběžně pracovat na své osobnosti? Rozvíjet se v oblasti komunikace, dílčích psychosociálních dovedností důležitých pro oblast vztahů, ale také pro uplatnění na trhu práce? Chcete objevit a získat zpátky své zdroje, naučit se pracovat se stresem, hledat a nalézt cestu k sobě samému?

Skupina je určena všem studentům Univerzity Pardubice, kteří mají zájem rozvíjet se v jakékoli oblasti svého života. Můžete očekávat příjemnou a bezpečnou atmosféru pod vedením dvou lektorů, Mgr. Hany Jelínkové a Mgr. Milana Novotného.

A co vám skupinová sezení mohou přinést?

  • Proaktivní uchopení a porozumění vlastním životním tématům a prostor pro jejich řešení,
  • zlepšení komunikačních schopností, proaktivní zvládání stresu, podporu zdravého sebeprosazení a získání zdravé psychické odolnosti aj.,
  • vybudování základních psychosociálních kompetencí (empatie, aktivní naslouchání, zdravé sebeprosazení, poskytování a přijímání zpětné vazby, práce s hranicemi aj.),
  • rozvoj komunikačních dovedností a zvýšení schopnosti sebeprezentace,
  • ­­poznat bariéry, omezení a příčiny vlastních potíží,
  • podporu a rozvoj svých možností, schopností a oblast osobnostních změn,
  • detekci a práci na odbourání možných osobnostních blokád,
  • zvýšení kvalifikace k výkonu budoucího povolání.

Přihlásit se můžete na: hana.jelinkova@upce.cz. Případné dotazy zasílejte na alena.pospisilova@upce.cz

Těšíme se na stávající i nové tváře!

lektoři:

Mgr. Hana Jelínková – psychoterapeut, krizový intervent
kontakt: hana.jelinkova@upce.cz

Mgr. Milan Novotný - psychoterapeut (dočasně nepřítomen z pracovních důvodů)

false

Leták - Seberozvojová a růstová skupina

Soubory ke staženíVelikost
Image icon Leták Seberozvojová skupina509.17 KB
false
true