Skupinové aktivity pro rozvoj osobnostních kompetencí

Seberozvojová a růstová skupina

Máte chuť průběžně pracovat na své osobnosti? Rozvíjet se v oblasti komunikace, dílčích psychosociálních dovedností důležitých pro oblast vztahů, ale také pro uplatnění na trhu práce? Chcete objevit a získat zpátky své zdroje, naučit se pracovat se stresem, hledat a nalézt cestu k sobě samému?

Skupina je určena všem studentům Univerzity Pardubice, kteří mají zájem rozvíjet se v jakékoli oblasti svého života a jsou motivováni k osobnímu růstu. Můžete očekávat příjemnou a bezpečnou atmosféru pod vedením dvou lektorů, Mgr. Hany Jelínkové a Mgr. Milana Novotného.

A co vám skupinová sezení mohou přinést?

  • Proaktivní uchopení a porozumění vlastním životním tématům a prostor pro jejich řešení,
  • zlepšení komunikačních schopností, proaktivní zvládání stresu, podporu zdravého sebeprosazení a získání zdravé psychické odolnosti aj.,
  • vybudování základních psychosociálních kompetencí (empatie, aktivní naslouchání, zdravé sebeprosazení, poskytování a přijímání zpětné vazby, práce s hranicemi aj.),
  • rozvoj komunikačních dovedností a zvýšení schopnosti sebeprezentace,
  • ­­poznat bariéry, omezení a příčiny vlastních potíží,
  • podporu a rozvoj svých možností, schopností a oblast osobnostních změn,
  • detekci a práci na odbourání možných osobnostních blokád,
  • zvýšení kvalifikace k výkonu budoucího povolání (např. sociální, zdravotní oblast, oblast managemenetu a řízení, aj.).

 

Místo konání: poradenská místnost na budově FEI (SU 401/403), nám. Československých legií 565, Pardubice

Kapacita: max. 12 studentů

Lektoři: Mgr. Hana Jelínková, Mgr. Milan Novotný

Kurz není vhodný pro osoby s diagnostikovaným psychiatrickým onemocněním a pro studenty doktorského studia. Děkujeme za pochopení. 

S sebou si vemte pohodlné oblečení, přezůvky


Skupina seberozvojová a růstová v roce 2021 a 2022 proběhne ve dvou podobách, pravidelná a jednorázová intenzivní.

Zvolte tu, která je vám bližší, lze i kombinovat!

 

Pravidelná sezení skupiny

Skupina je koncipována jako otevřená, což v praxi znamená, že se nemusíte účastnit na pravidelné bázi. 

Termín: každý čtvrtek od 15:00-16:30 hod

Začátek skupiny: 14.10. 2021

Těšíme se na stávající i nové tváře! Přijďte si vyzkoušet práci na vlastní osobnosti a zažít si, jak otevřená skupina funguje!

 

Intenzivní jednorázová setkání skupiny

Mimořádný kurz je koncipován jako sebezkušenostní a seberozvojový. Bude využívat psychoterapeutických a projektivních technik, outdoorových prvků a psychosociálních her ve venkovním nebo vnitřním prostředí. Cílem kurzu je hlubší sebepoznání a růst osobnosti, rozvoj osobnostních kompetencí, práce s vnitřním napětím a uvolnění stresu, je veden interaktivní formou. 

Vypsané termíny: 12. 11. 2021, 3. 12. 2021, březen 2022, duben 2022, červen 2022 (konkrétní jarní a letní termíny budou upřesněny)

Časové rozmezí: od 8:30 cca do 16:00 hod

Sebepoznání je dobrodružství, těšíme se na Vás!!!


Přihlášení na: alena.feige@upce.cz NEBO barbora.modlikova@upce.cz, do předmětu napište "Seberozvojová a růstová skupina" a do zprávy uveďte variantu, na kterou se chcete přihlásit.

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Leták Seberozvojová a růstová skupina67.7 KB
false
false
true