Rektor k zahájení akademického roku 2014/2015

Milé studentky, mílí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení zaměstnanci Univerzity Pardubice,

dovolte mi, abych Vás všechny pozdravil a přivítal v novém akademickém roce 2014/2015. Společně vstupujeme již do šedesátého pátého roku existence naší vysoké školy.

Obzvláště rád mezi námi vítám studentky a studenty, kteří přicházejí do společenství naší akademické obce poprvé. Stáváte se členy velkého a různorodého kolektivu studentů, akademických pracovníků a ostatních zaměstnanců univerzity. Jsem rád, že jste si pro svá  vysokoškolská studia vybrali právě Univerzitu Pardubice. Potěší mě, když se vám naše alma mater stane příjemným domovem a zároveň místem, které vás dobře připraví na budoucí povolání. Vysokoškolská studia patří i přes občasné obtíže, která vás jistě také čekají, mezi nejkrásnější období, na které budete vzpomínat celý život.

Každý z těch předcházející šedesáti čtyř akademických roků byl něčím specifický. Některý se do historie zapsal více, některý méně. V tom šedesátém pátém nás opět jistě neminou vedle okamžiků příjemných i ty plné problémů a starostí. Věřím však, že i v tomto roce, jehož začátek je poznamenán nepříjemnými událostmi, obstojíme, a to nejenom v kvalitě vzdělávacího procesu, ale i v kvalitě výstupů tvůrčích činností. To, jak se nám to povede, záleží na nás všech společně.

Všem studentkám, studentům, kolegyním, kolegům a zaměstnancům i přátelům Univerzity Pardubice přeji v akademickém roce 2014/2015 vše dobré.

Přeji pevné zdraví i spokojenost v životě osobním.

Jsem připraven společně s vámi přispět k dalšímu rozkvětu Univerzity Pardubice,

Váš rektor,
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.