Zázemí a služby

Služby na Univerzitě Pardubice

Vedle vzdělávání je pro univerzitu charakteristická bohatá vědecká a výzkumná činnost. Napomáhá tomu i řada specializovaných pracovišť a dalších organizací, institucí a sdružení, které při Univerzitě Pardubice pracují.

Týmy erudovaných odborníků poskytují expertní, znalecké, konzultační a servisní služby i externím zákazníkům.

Řada univerzitních útvarů poskytuje další služby a informace i subjektům mimo univerzitu.