Assessment centrum nanečisto

Assessment centrum (AC) se v mnoha společnostech používá jako oblíbená forma výběru nových kolegů do týmu. Většinou je poskládáno jako mozaika z několika do sebe zapadajících úkolů a situací které účastníci plní a zástupci společnosti sledují, jak si počínají. Reakce, chování, odpovědi a způsob řešení navozených situací ukáže mnoho o vašich schopnostech. Poté na konci AC všichni uchazeči obdrží individuálně porsonalisovanou zpětnou vazbu.

 

 

AC s Českou spořitelnou

Formulář byl uzavřen
true

Přihlašování na nové termíny zatím není spuštěno. Pokud se chcete přihlásit již nyní, napište nám na náš e-mail.

false

Co je přínosem?

  • sami si vše vyzkoušíte
  • prověříte si schopnosti a dovednosti
  • identifikujete své silné a slabé stránky
  • můžete si porovnat svůj výkon s ostatními
  • můžete si porovnat své způsoby chování s ostatními
  • obdržíte individuálně zpětnou vazbu

 

Jedná se o půldenní akci, která je pořádána s různě zaměřenými společnostmi - např. Faurecia ČR, Česká pojišťovna, a.s., Philip Morris ČR a.s.

Přijďte si vyzkoušet tento firmami oblíbený způsob výběru nových zaměstnanců! Projdete si zadanými úkoly, které plníte individuálně nebo ve skupinách formou hry. Zkušení personalisté budou sledovat Vaši práci a na závěr každému z Vás dají individuálně zpětnou vazbu. K výběru máte dva termíny a dvě společnosti!

Kurz je pro studenty zdarma a počet osob na kurz je omezen (max. 12 osob na každý kurz).

 

Termín workshopu: 

                           

                             

 

 

Ing. Helena Volejníková,

Ing.
Helena
Volejníková


Rektorát a celouniverzitní útvary

helena.volejnikova@upce.cz
466 036 138
Lic. Marcela Křivohlávková,

Lic.
Marcela
Křivohlávková


Rektorát a celouniverzitní útvary

marcela.krivohlavkova@upce.cz
466 036 407

Všechny kurzy jsou realizovány v rámci klíčové aktivity KA04 projektu Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002320. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

false
false