Dva vědci z univerzity zařazeni mezi 100 nejvlivnějších vědců v oboru Analytická chemie

Mezi světovou elitu v oboru Analytická chemie patří, dle časopisu The Analytical Scientist, také dva akademičtí pracovníci z Univerzity Pardubice profesor Holčapek a profesor Jandera.
Časopis The Analytical Scientist zveřejnil v říjnu 2013 žebříček 100 nejvlivnějších lidí v oboru Analytická chemie - Powerlist 2013. Pro Univerzitu Pardubice je obrovským úspěchem, že mezi stovkou nejlepších jsou jako jediní zástupci z České republiky hned dva vědci z Univerzity Pardubice – profesor Michal Holčapek a profesor Pavel Jandera. Na seznamu najdeme významné osobnosti v oboru Analytická chemie, včetně dvou držitelů Nobelovy ceny profesora Kurta Wutricha a Koichi Tanaky.
Samotný proces hodnocení byl založený na otevřených nominacích a náročném procesu hodnocení. Odborná porota se skládala jednou pětinou z redakčního týmu, zbytek tvořili dobře známí a respektovaní vědci. Redakce časopisu se tímto krokem rozhodla zviditelnit dlouholetou a kvalitní práci vědců zabývající se analytickou chemií. Prvních dvacet vědců ze stovky je řazeno dle umístění v kritériích významu a vlivu, ostatní vědci jsou řazeni v abecedním pořadí. Jako první se umístil John Yates III - profesor  na Katedře buněčné biologie The Scripps Research Institute, California, USA. Jak se vyjádřil v krátkém rozhovoru připojenému k Powerlistu, je pro něj velká čest umístit se na prvním místě mezi tolika významnými analytickými chemiky.
Prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. a prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc. pracují na Katedře analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Jsou řešiteli mnoha projektů na národním i mezinárodním poli. Úspěšná spolupráce obou vědců, probíhající již mnoho let, započala již před rokem 1999, kdy profesor Holčapek úspěšně obhájil disertační práci právě pod vedením profesora Jandery. Mezi výsledky plodné spolupráce obou vědců na mezinárodním poli patří obrovský diplomatický úspěch, kterým je fakt, že nejvýznamnější světová konference v oboru chromatografie International Symposium on High-Performance-Liquid-Phase Separations and Related Techniques  se bude v roce 2017 konat poprvé v Praze.  Profesor Holčapek bude společně s dr. Foretem z Brna předsedající konference, profesor Jandera čestným předsedou symposia.
Vědecká práce profesora Jandery se zaměřuje na vývoj jednotné teorie gradientové eluce a jejích aplikací v systémech s reverzními fázemi, adsorpční chromatografie v systémech s normálními fázemi, systémech kapalinové chromatografie s hydrofilními interakcemi (HILIC) a dvojrozměrných LCxLC technik. Jeho vědecký přínos rovněž spočívá ve vypracování nových přístupů k charakterizaci částic a vývoji monolitických stacionárních fází, predikci a optimalizaci HPLC separací.
Profesor Holčapek se ve své vědecké práci zaměřuje na využití hmotnostní spektrometrie a jejího spojení s vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií pro strukturní analýzu organických, bioorganických a organokovových sloučenin, zejména v lipidomické analýze. V roce 2013 obdržel prestižní grant ERC CZ (Hmotnostní spektrometrie při hledání lipidových biomarkerů pro včasnou diagnostiku rakoviny).
Mezi skupinu oceněných vědců, jak je uvedeno výše, patří také dva nositelé Nobelovy ceny.  První z nich je pan Koichi Tanaka, generální ředitel Výzkumné laboratoře hmotnostní spektrometrie Shimadzu Corporation, Kyoto, Japonsko. Nobelovu cenu obdržel v roce 2002 za chemii „za rozvoj měkkých desorpčních ionizačních metod hmotnostní spektrometrie pro analýzu biologických makromolekul“. Druhým nositelem Nobelovy ceny za chemii zařazeným na Powerlist je profesor strukturální biologie, The Scripps Research Institute v Kalifornii, USA Kurt Wutrich, který získal cenu v roce 2002 „za rozvoj NMR spektroskopie pro určení trojrozměrné struktury biologických makromolekul v roztoku“.
  
prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.                prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.
Více informací:
Online version of The Analytical Scientist Power List: www.theanalyticalscientist.com/the-power-list-2013
Ing. Martina Valášková
Referát pro vědu a tvůrčí činnost UPa