Seznam publikací

Univerzita Pardubice vydávala do roku 2008 každoročně seznam publikačních výsledků svých akademických pracovníků, jehož cílem bylo seznámit širokou odbornou veřejnost s publikační aktivitou učitelů, vědeckých pracovníků a studentů doktorských studijních programů. Publikační činnost akademických pracovníků od roku 2009 je možné najít na webových stránkách Univerzity Pardubice v části Věda a výzkum, Osoby dle vědecko-výzkumného zaměření.