Publikační aktivity Univerzity Pardubice – několik zajímavostí

Přehledy byly zpracovány z publikací typu „article“ a „review“ evidovaných ve Web of Science v letech 2008 až 2013 pod afilací „University of Pardubice“. Celkem zde bylo evidováno 1 342 článků publikovaných ve 412 titulech. Rozložení publikovaných článků podle vydavatelů je vidět v následujícím grafu.

Jak ukazuje následující graf, převažuje publikování v předplácených časopisech.

Protože však vydavatelé, zejména velcí hráči na trhu s vědeckými informacemi (Elsevier, Wiley, ale i vědecké společnosti jako jsou ACS, RSC, AIP), neustále významně zvyšují částky za předplatné a některé univerzity se rozhodují předplatná rušit, stávají se publikace v těchto časopisech pro řadu vědců obtížně dostupnými. Proto je důležité ukládat kopie publikovaných článků alespoň ve formě postprintů (finální verze rukopisů po proběhlém recenzním řízení) do otevřených institucionálních repozitářů (na Univerzitě Pardubice do Digitální knihovny https://dspace.upce.cz/). Jedná se o tzv. zelenou cestu otevřeného přístupu „Green Open Access“. Publikování v otevřených časopisech „Gold Open Access“ má na rozdíl od zelené cesty určitá úskalí.

V analyzovaném období tvořily články publikované v otevřených časopisech 12 %. Následující tabulka podává přehled o počtu článků publikovaných v jednotlivých otevřených časopisech, uvádí vydavatele časopisu a jeho impakt faktor podle Journal Citation Report 2012.

Název časopisu
Počet článků
Vydavatel
IF 2012
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E STRUCTURE REPORTS ONLINE ☺
20
International Union of Crystallography, Wiley
*
ACTA CHIMICA SLOVENICA ☺
2
Slovenian Chemical Society
1,135
ACTA MONTANISTICA SLOVACA ☺
2
FBERG, Technical University of Kosice
0,094
ACTA VETERINARIA BRNO ☺
1
VFU Brno
0,393
ACTA VETERINARIA SCANDINAVICA ☺
1
the Veterinary Associations of the Nordic Countries (BioMed Central)
1,345
AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH
1
Academic Journals !
*
ARKIVOC ☺
5
ARKAT-USA
1,057
BEILSTEIN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY ☺
3
Beilstein Institut
2,801
BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING ☺
1
Brazilian Society of Chemical Engineering
0,894
BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY ☺
1
Sociedade Brasileira de Microbiologia
0,762
CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY
5
Academia Republicii Socialiste Roma^nia
0,825
CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES ☺
4
Česká akademie zemědělských věd
0,685
EUROPEAN JOURNAL OF REMOTE SENSING ☺
 1 
Italian Society of Remote Sensing
ještě nemá
FOLIA BIOLOGICA
2
UK-1.LF
1,219
HEALTH AND QUALITY OF LIFE OUTCOMES ☺
 1 
BiomedCentral
2,270
CHALCOGENIDE LETTERS ☺
1
National Institute of Materials Physics, Romania
0,934
CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY ☺
1
Croatian Society for Chemical Engineering
0,569
CHEMICAL PHARMACEUTICAL BULLETIN
1
Pharmaceutical Society Japan
1,564
CHEMICKE LISTY ☺
33
Asociace českých chemických společností
0,453
CHEMIJA
1
Lithuanian Academy of Sciences
0,276
INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES ☺
1
The Council of Scientific & Industrial Research,
0,362
INDIAN JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY ☺
1
The Council of Scientific & Industrial Research,
0,628
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE ☺
16
ESG
*
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY ☺
 1 
Hindawi
2,663
INZINERINE EKONOMIKA ENGINEERING ECONOMICS
2
Kaunas University of Technology
0,972
IRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES ☺
 1 
Iranian Society of Nephrology
0,940
ELEKTROTECHNICKY CASOPIS
1
STU Bratislava
0,546
JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION RESEARCH
1
Výskumný ústav potravinárský
0,600
JOURNAL OF CHEMISTRY ☺
 1 
Hindawi
0,484
JOURNAL OF MINING AND METALLURGY SECTION B METALLURGY ☺
4
Technical Faculty Bor, Serbia
1,435
JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY ☺
 1 
Polish Physiological Society
2,476
LC GC NORTH AMERICA
3
Chromatographyonline.com
0,529
LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE ☺
2
VUC Praha
*
MATERIALS ☺
 1 
MDPI AG, Basel, Switzerland
2,247
MISKOLC MATHEMATICAL NOTES ☺
 1 
University of Miskolc
0,304
MOLECULES ☺
8
MDPI AG, Basel, Switzerland
2,428
OPTICAL MATERIALS EXPRESS ☺
2
The Optical Society
2,616
OPTICS EXPRESS ☺
4
The Optical Society
3,546
PLOS ONE ☺
1
PLOS
3,730
PRAGUE ECONOMIC PAPERS
1
VŠE
0,561
PROMET  - TRAFFIC  &  TRANSPORTATION
6
University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic
0,300
RADIOENGINEERING ☺
14
Brno University of Technology
0,687
REVISTA BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA ☺
2
Brazilian Society of Rheumatology
0,864
SENSORS ☺
3
MDPI AG, Basel, Switzerland
1,953
SOCIOLOGICKY CASOPIS CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW
 1 
Sociologický ústav AV ČR
0,652
TRANSYLVANIAN REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES ☺
 1 
Babes-Bolyai University, Rumunsko
0,380
VIDEOSURGERY AND OTHER MINIINVASIVE TECHNIQUES ☺
1
Termedia, Polsko
0,757

Poznámky k tabulce

*Časopis byl z Journal Citation Report pro rok 2012 vyřazen z důvodu porušení citační etiky (příliš mnoho citací v rámci časopisu nebo recipročnich citací s jiným časopisem). Ve Web of Science je nadále indexován. Pokud bude v následujících letech jeho citační etika v pořádku, bude jeho impakt faktor znovu vypočítán a časopis opět do JCR zařazen.

Časopis je evidován v Directory of Open Acces Journals http://doaj.org/. Evidence v tomto adresáři je určitým potvrzením kvality časopisu.

! Vydavatel je uveden v adresáři „pochybných“ vydavatelů otevřených časopisů, tzv. predátorů. Publikovat v těchto časopisech se nedoporučuje.

Články v prestižních časopisech

Z hlediska metodiky hodnocení publikovaných výsledků jsou zajímavé počty publikací v prestižních časopisech. Následující tabulky podávají přehled o publikacích v časopisech s vysokým impakt faktorem.

Články v časopisech s IF > 5

Název časopisu
Počet článků
Vydavatel
IF 2012
NATURE MATERIALS
1
Nature Publishing Group
35,749
ANGEWANDTE CHEMIE INTERNATIONAL EDITION
3
Wiley
13,734
NATURE COMMUNICATIONS
1
Nature Publishing Group
10,015
CHEMISTRY OF MATERIALS
1
ACS
8,238
DIABETES CARE
1
American Diabetes Association
7,735
MASS SPECTROMETRY REVIEWS
1
Wiley
7,735
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY METABOLISM
2
The Endocrine Society
6,430
CHEMICAL COMMUNICATIONS
1
RSC
6,378
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY
1
RSC
6,108
CHEMISTRY A EUROPEAN JOURNAL
7
Wiley
5,831
APPLIED CATALYSIS B ENVIRONMENTAL
2
Elsevier
5,825
LAB ON A CHIP
1
RSC
5,697
ANALYTICAL CHEMISTRY
7
ACS
5,695
MACROMOLECULES
1
ACS
5,521
JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH
2
ACS
5,056

Deset a více článků v časopisech s IF ≥ 2

Název časopisu
Počet článků
Vydavatel
IF 2012
JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY
35
Elsevier
2,000
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A
34
Elsevier
4,612
JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE
31
Wiley
2,591
ORGANOMETALLICS
31
ACS
4,145
DYES AND PIGMENTS
25
Elsevier
3,532
ELECTROANALYSIS
18
Wiley
2,817
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
16
AIP
2,210
ELECTROCHIMICA ACTA
12
Elsevier
3,777
DALTON TRANSACTIONS
11
RSC
3,806
BIORESOURCE TECHNOLOGY
10
Elsevier
4,750
EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY
10
Wiley
3,120
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS
10
Elsevier
2,072

Zpracovala Mgr. Iva Prochásková