Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt upce
Vědecká, výzkumná a vývojová činnost je zásadní a nedílnou součástí aktivit univerzity zejména v kontextu s ambicí Univerzity Pardubice být výzkumnou univerzitou. Tvůrčí činnost se rozvíjí v rámci
jednotlivých součástí univerzity v souladu s dlouhodobě pěstovanými vědními obory a je reprezentována zejména řešením výzkumných záměrů, projektů na národní i mezinárodní úrovni a aktivní spoluprací s externími pracovišti.
Jedním z výsledků vědecko-výzkumných aktivit, které řeší akademičtí pracovníci, je rozsáhlá publikační činnost. Jedná především o mezinárodní a národní články v recenzovaných časopisech, impaktovaných časopisech, knihy, kapitoly v knize, příspěvky ve sbornících z konferencí a další.