Přehled projektůRozvoj dalších podpůrných procesů akademických činností

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Centralizované rozvojové projekty
Rektorátní a celouniverzitní útvary

A Structure-Based Predictive Model for Br?nsted Acid Catalyzed Reactions

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Absolutní kvantifikace iontových a polárních biomolekul s využitím superkritické fluidní chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:Juniorské projekty
Fakulta chemicko-technologická

Aktivní prvky pro administrativní budovy (G, UA, TA) - 5x a další budovy

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Antivirové a antimikrobiální koloranty

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.08.20 - 31.12.20
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta chemicko-technologická

Auto-ionizované kationty nepřechodných prvků jako katalyzátory ROP reakcí

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Autonomie a alterita. Kant v dialogu

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta filozofická

Baterie na bázi organických redoxních látek pro energetiku tradičních i obnovitelných zdrojů (ORGBAT)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.04.18 - 31.03.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta chemicko-technologická

Biokompozitní složka pro pomalé uvolňování účinných minerálních látek v půdě pro výživu rostlin

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.18 - 31.12.21
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Fakulta chemicko-technologická

Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace.

Poskytovatel:Ministerstvo kultury
Trvání:01.03.16 - 31.12.20
Program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II
Fakulta restaurování

Centrální podpora tvorbě double degree

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.12.16 - 31.10.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta filozofická

Chalkogenidové tenké vrstvy dopované ionty vzácných zemin pro detekci plynů ve střední infračervené oblasti spektra

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Charakterizace lidského lipidomu a metabolomu pro personalizovanou zdravotní péči a hledání biomarkerů: studie rakoviny ledvin

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Chemie globulárních uhlovodíků s B-klastrovým jádrem uvnitř methylovaného obalu

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Cizojazyčný systém navigace, adaptace textů na mezinárodní publikum

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

CTTZ udržitelnost

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Determinanty ovlivňující míru stresu u studentů

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.03.20 - 28.02.21
Program:Vnitřní granty FZS
Fakulta zdravotnických studií

Doktorský studijní program Ošetřovatelství

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.04.17 - 30.09.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta zdravotnických studií

Dopady zavádění nízkoemisní mobility na snižování environmentálních vlivů městských aglomerací

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Dopravní fakulta Jana Pernera

Ekonomické, sociální a environmentální aspekty sdílené ekonomiky z pohledu České republiky

Poskytovatel:Evropská unie
Trvání:01.01.19 - 23.03.21
Program:Cost Actions
Fakulta chemicko-technologická

Elektrochemická studie nových umělých enzymů a jejich role v analýze neurotransmiterů

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Experimentální měřící infrastruktura

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Fokusující efekty ve vícerozměrných separacích v kapalné fázi

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Fotokatalyzátory s heteropřechodem a fotokatalyzátory TiO2 současně dopované kovy a nekovy pro environmentální fotokatalytické reakce

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Funkční barviva pro bezpečnostní tisk

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.19 - 31.12.22
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Fakulta chemicko-technologická

FUTURE - Budování infrastruktury na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.05.17 - 31.12.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta elektrotechniky a informatiky

HR strategie rozvoje Univerzity Pardubice

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.19 - 31.12.20
Program:ÉTA - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Dopravní fakulta Jana Pernera

Identifikace reziduí improvizovaných výbušnin fyzikálně-chemickými analytickými metodami za reálných podmínek po výbuchu.

Poskytovatel:Ministerstvo vnitra
Trvání:01.09.15 - 31.08.20
Program:Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015-2020 (BV III/1-VS)
Fakulta chemicko-technologická

Implementace manažerské simulační hry UNISIM do výuky Katedry dopravního managementu, marketingu a logistiky

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Implementace veřejné služby na ochranu proti nechtěné těžbě kryptoměn na koncových zařízeních uživatelů pomocí RPZ v DNS

Poskytovatel:CESNET z.s.p.
Trvání:01.04.19 - 21.02.21
Program:Fond rozvoje CESNETu
Rektorátní a celouniverzitní útvary

INCENTIVE - Informační CENtrum pro Internacionalizaci Výzkumu a zapojení do ERA

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.02.17 - 31.12.20
Program:INTER-INFORM
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Informační prostředí chytrých měst a regionů z hlediska konkurenceschopnosti, efektivity a bezpečnosti

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Informační technologie jako prostředek pro podporu rozhodování v moderní znalostní společnosti

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Innovation of Education Methods and Skills at the University of Pardubice - INEMSUP

Poskytovatel:Dům zahraničních služeb
Trvání:01.08.19 - 31.10.20
Program:Institucionální projekty spolupráce
Fakulta chemicko-technologická

Inovace a zatraktivnění fyzikálních úloh předmětu Laboratoře z fyziky

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Inovace kurzu Vizuální antropologie

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovace obsahu předmětu Bezpečnostní politika firmy

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace praktické výuky předmětu ?Mikroprocesorová řídící technika?.

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace programového vybavení počítačových učeben Dopravní fakulty Jana Pernera

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Inovace předmětů pro španělský jazyk a francouzský jazyk

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovace předmětů Sociální sítě a E-commerce pro nový studijní obor Multimédia ve firemní praxi

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace předmětu Speciální pedagogika o referenční pole léčebné pedagogiky

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovace předmětů studijních programů Historické vědy-Kulturní dějiny

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovace předmětu Teorie regionálního rozvoje

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace předmětu Umělá a výpočetní inteligence II

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace předmětů zaměřených na psychologii, komunikaci, arteterapii, pedagogiku, ucelenou rehabilitaci a alternativní metody tišení bolesti

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta zdravotnických studií

Inovace stávajícího doktorského studijního programu Architektura a stavitelství a vytvoření nových architektonických programů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.10.17 - 30.09.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta restaurování

Inovace učebny ICT vzdělávání zaměstnanců a vybavení nových pracovních míst (HW+licence)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Inovace vybavení laboratoří oboru Polygrafie (Katedra polygrafie a fotofyziky)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Inovace vybraných religionistických předmětů ve studijních plánech KRE

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovace výuky předmětů "Kinematografie anglicky mluvících zemí" a "Americká kulturní studia"

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovace výuky předmětu Správní právo 1 tvorbou elektronického kursu

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace výuky předmětu STAV1. Účast studentů při archeologických výzkumech a stavebně-historických průzkumech antických (etruských a římských) lokalit v okolí Tarquinie, Itálie a doprovodném odborném programu.

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Inovativní přístupy k podpoře ohrožených rodin s dětmi v Pardubickém kraji

Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Trvání:01.10.19 - 31.12.22
Program:Operační program Zaměstnanost
Fakulta filozofická

Inovativní zvyšování užitných vlastností a odolnosti munice ze spalitelné masy

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.08.19 - 31.12.22
Program:TRIO (2016-2021)
Fakulta chemicko-technologická

Institucionální rozvojový plán UPa 2020

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Inteligentní autodiagnostika

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:Doprava 2020+
Dopravní fakulta Jana Pernera

Intercultural and international networking II (3uni interNET II)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Centralizované rozvojové projekty
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Investiční podpora vzdělávacích aktivit na UPa (VESTA)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.09.19 - 31.12.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Rektorátní a celouniverzitní útvary

IT4Neuro

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.03.19 - 31.12.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta chemicko-technologická

Kinetické procesy v chalkogenidových objemových vzorcích a tenkých vrstvách - vztah mezi růstem krystalů, viskozitou a samodifúzí

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:Juniorské projekty
Fakulta chemicko-technologická

Klinická sociální práce s dětmi ohroženými sy CAN

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.03.20 - 28.02.21
Program:Vnitřní granty FZS
Fakulta zdravotnických studií

Kombinovaný postup eliminace chloracetanilidových pesticidů z kontaminovaných vod a zemin

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.05.20 - 30.04.22
Program:ZÉTA - Program na podporu aplikovaného výzkumu
Fakulta chemicko-technologická

Kompetentní sestra pro 21. století: analýza a návrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.04.18 - 31.03.21
Program:ÉTA - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Fakulta zdravotnických studií

Konjugované 2D kovalentní organické konstrukce na bázi uhlíku a alternujících D-A-D/A-D-A systémů s výraznými optoelektronickými vlastnostmi

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:INTER-ACTION
Fakulta chemicko-technologická

Kvalita a profilace vzdělávacích aktivit na Univerzitě Pardubice (KAPR)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.05.19 - 31.12.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Kvantifikace basicity rekonstruovaných podvojných vrstevnatých hydroxidů a její vztah s katalytickým chováním v bazicky katalyzovaných reakcích

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Laboratorní pracoviště pro testování obvodů řídicí elektroniky

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Laboratorní pracoviště 3D skenerů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Laboratorní úloha: Šlírová (Schlieren) metoda vizualizace proudění

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Laboratorní úlohy pro elektrotechnické předměty

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Letní intenzivní kurs německého jazyka 2020 - inovace programu NJOP

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Literární Con - LITCON (jubilejní 5. ročník)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Lokalita a komunita v současné anglofonní detektivní próze

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta filozofická

Mezinárodní mobilita pracovníků na Univerzitě Pardubice II

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.03.20 - 31.08.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků na Univerzitě Pardubice

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.18 - 31.12.21
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Mezinárodní spolupráce pro odbornou přípravu v oblasti ochrany kulturního dědictví

Poskytovatel:Evropská unie
Trvání:01.12.19 - 30.11.21
Program:ERASMUS+
Fakulta restaurování

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu v oboru ošetřovatelství

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.03.20 - 28.02.21
Program:Vnitřní granty FZS
Fakulta zdravotnických studií

MObility for Development of UniversitieS (MODUS II)

Poskytovatel:Dům zahraničních služeb
Trvání:01.08.19 - 30.11.20
Program:Institucionální projekty mobilit
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Modelování emocí ve verbální a neverbální manažerské komunikaci pro predikci podnikových finančních rizik

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta ekonomicko-správní

Moderní analytické, molekulárně biologické, mikrobiologické a cytologické metody pro analýzu biologických vzorků

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Modernizace HW rozhlasových ústředen

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Modernizace praktické výuky a zkvalitnění praktických dovedností v technicky zaměřených studijních programech (PRAKTIK)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.04.17 - 31.12.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta chemicko-technologická

Modernizace studentské laboratoře syntézy organokovových sloučenin

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

MODULARITY - Modernizace infrastruktury pro výzkumně zaměřený doktorský studijní program na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.05.17 - 31.01.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Molekulární materiály pro překonání Shockleyova-Queisserova limitu

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.03.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

NANOBIO - posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.03.18 - 28.02.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta chemicko-technologická

Národní centrum kompetence Josefa Božka (NCKJB)

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.04.19 - 31.12.20
Program:Podpora vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací Centra kompetence
Dopravní fakulta Jana Pernera

Nastavení nových vzdělávacích a výchovných priorit reflektujících měnící se potřeby trhu práce v sektoru dopravy a spojů

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.03.19 - 28.02.21
Program:ZÉTA - Program na podporu aplikovaného výzkumu
Dopravní fakulta Jana Pernera

Nástroje a algoritmy pro identifikaci osob s využitím kontury lidské ruky

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Návrh a ověření podmínek pro nasazování bezpečných vlakových lokátorů na bázi GNSS systémů na české železniční síti

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.08.19 - 31.12.21
Program:BETA - Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Návrh dynamického znalostního business modelu založeného na principech otevřených inovací

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:Standardní projekty
Fakulta ekonomicko-správní

Nedestruktivní stanovení mechanického napětí v bezstykové koleji

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.05.20 - 30.04.22
Program:ZÉTA - Program na podporu aplikovaného výzkumu
Dopravní fakulta Jana Pernera

NEW MATERIALS AND PROCESSING IN ORGANIC ELECTRONICS (MADRAS)

Poskytovatel:Evropská unie
Trvání:01.04.20 - 31.03.23
Program:HORIZON 2020
Fakulta chemicko-technologická

Nová aditiva pro multifunkční modifikaci polymerních povrchů

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.18 - 31.12.21
Program:TRIO (2016-2021)
Fakulta chemicko-technologická

Nová generace funkčně modifikovaných vrstevnatých nanočástic s lepší manipulací a zpracováním v polymerní matrici

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.17 - 31.12.20
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Fakulta chemicko-technologická

Nová perspektivní skla a skokeramické materiály na bázi fosforečnanů a borofosforečnanů

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Nové kompozitní materiály pro obnovu objektů architektury 20. století

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Program:TRIO (2016-2021)
Fakulta restaurování

Nové kryty ran pro chronické rány

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.02.20 - 31.12.21
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta chemicko-technologická

Nové stabilizátory peroxidu vodíku

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.02.20 - 31.12.21
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta chemicko-technologická

Nové strategie pro zlepšení senzorových vlastností nových elektrodových materiálů prostřednictvím jejich předúpravy či modifikace povrchu

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Od jednoduchých prekurzorů k unikátním heterocyklům obsahující těžší prvky 15. skupiny

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Odstraňování nebezpečných složek z kontaminovaných hmot určených pro recyklaci v duchu cirkulární ekonomiky

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.02.20 - 31.01.22
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta chemicko-technologická

Odstraňování polárních polyfluorovaných sloučenin z kontaminovaných materiálů

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.04.19 - 31.03.21
Program:ZÉTA - Program na podporu aplikovaného výzkumu
Fakulta chemicko-technologická

Ovlivnění sklotvornosti a modifikace fotoindukovaných vlastností hybridních amorfních chalkogenidů skrz řízenou koncentraci volných elektronových párů

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:Mezinárodní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Paměť hřbitovů: průzkum a dokumentace pro udržitelnou péči o sepulkrální památky v oblasti někdejších Sudet

Poskytovatel:Ministerstvo kultury
Trvání:01.03.20 - 31.12.22
Program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II
Fakulta restaurování

Paměť hřbitovů: průzkum a dokumentace pro udržitelnou péči o sepulkrální památky v oblasti někdejších Sudet (část FF)

Poskytovatel:Ministerstvo kultury
Trvání:01.03.20 - 31.12.22
Program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II
Fakulta filozofická

Paměť hřbitovů: průzkum a dokumentace pro udržitelnou péči o sepulkrální památky v oblasti někdejších Sudet (část FR)

Poskytovatel:Ministerstvo kultury
Trvání:01.03.20 - 31.12.22
Program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II
Fakulta restaurování

Partnerská síť pro posílení společenské odpovědnosti univerzit ve spolupráci s partnery v regionech

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Centralizované rozvojové projekty
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Perspektivní metody výroby a zkoušek emulzních trhavin

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.08.19 - 31.12.21
Program:TRIO (2016-2021)
Fakulta chemicko-technologická

Podpora centralizované výuky - jazyky

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace nově akreditovaného bakalářského studijního programu Anglický jazyk (včetně s ním kombinovaných dvouoborů)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Podpora Ph.D. studentů Fakulty zdravotnických studií

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta zdravotnických studií

podpora strategického řízení, kvalita

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu historie a magisterského programu kulturní dějiny

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta filozofická

Podpora vědeckých aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta filozofická

Podpora výuky připravovaného oboru Technika, technologie a řízení letecké dopravy

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Podpora výzkumných a dalších odborných aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Religionistika

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta filozofická

Pokročilá analýza ekonomických a sociálních aspektů veřejných politik a jejich dynamiky v kontextu efektivnosti a udržitelnosti

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Pokročilé metody přípravy tenkých vrstev chalkogenidů a jejich modifikace

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Posílení a rozvoj funkční komunikační platformy vysokých škol, jakožto popularizátorů vědy a organizátorů Noci vědců v ČR

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Centralizované rozvojové projekty
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Centralizované rozvojové projekty
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Prediktivní systém údržby vozidel

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.02.20 - 31.12.22
Program:Doprava 2020+
Dopravní fakulta Jana Pernera

projektová podpora ORMV

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Propagační a popularizační akce

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Propelenty se zvýšeným měrným impulzem

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.18 - 31.12.21
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Fakulta chemicko-technologická

Prostory pro studenty - úpravy a vybavení kampusu (vnitřní i vnější)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Přechod mezi amorfním a krystalickým stavem (3D2D) u chalkogenidových materiálů vázaných van der Waalsovou vazbou

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Přímá potenciometrie s iontově-selektivními elektrodami

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Přímý zápis laserem do vysoko-indexových skel

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Příprava modelových situací pro porodní asistentky

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.03.20 - 28.02.21
Program:Vnitřní granty FZS
Fakulta zdravotnických studií

Příprava studijního kurzu ?Udržitelná chemie? pro studenty z Fakulty chemicko-technologické

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Pseudopeptidové inhibitory proteasomu

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

realizace systému vnitřního hodnocení výsledků VaV na UPa

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Rebranding UPa - sladění vizuálního stylu

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Rekonstrukce rozvodů elektro pro nové technologie v objektu EA

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě

Poskytovatel:Ministerstvo kultury
Trvání:01.03.18 - 31.12.22
Program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II
Fakulta restaurování

Reprezentace a praxe sociální kontroly v pozdně středověkých městských komunitách

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:Standardní projekty
Fakulta filozofická

Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene

Poskytovatel:Ministerstvo kultury
Trvání:01.03.16 - 31.12.20
Program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II
Fakulta restaurování

ROOF4ICT - Rozvoj výzkumně zaměřeného studijního programu na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.05.17 - 31.01.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Rozhraní mezi tenkovrstvými chalkogenidy s obsahem železa a izolanty: vliv na strukturu, magnetismus a nekonvenční supravodivost.

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Rozlišení a stanovení nukleových kyselin (zavedení nové laboratorní úlohy z biochemie)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Rozšíření přístrojového vybavení pro zlepšení výuky výkonové elektroniky

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Centralizované rozvojové projekty
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint degree uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními vysokými školami

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Centralizované rozvojové projekty
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Rozvoj e-oběhů v různých agendách UPa, upgrade VERSa

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Rozvoj expertních kapacit pro transfer technologií na Univerzitě Pardubice

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.04.17 - 31.03.21
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Rozvoj kariérního centra

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.04.17 - 31.12.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Rozvoj nástrojů pro podporu systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a/nebo tvůrčích činnosti (DWH)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Rozvoj skenovacích a tiskových služeb Univerzitní knihovny

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Rozvoj systému podpory projektů proof-of-concept na Univerzitě Pardubice

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Rozvoj webové prezentace a další webové aplikace

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Ruská radikální pravice v emigraci, 1918-1945

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:Standardní projekty
Fakulta filozofická

Selenidové 2D nanomateriály s unikátními vlastnostmi připravené pomocí depozice atomárních vrstev

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů (NANOMAT)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.07.18 - 31.12.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta chemicko-technologická

Sikativy vhodné pro formulace ekologických oxopolymeračně zasychajících pojiv

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.02.20 - 31.12.21
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta chemicko-technologická

Slepí svědkové doby. Slepotisková výzdoba knižních vazeb.

Poskytovatel:Ministerstvo kultury
Trvání:01.03.20 - 31.12.22
Program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II
Fakulta restaurování

Smart City logistika v kontextu e-commerce a plánů udržitelné městské mobility

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.05.20 - 31.10.23
Program:Doprava 2020+
Dopravní fakulta Jana Pernera

SMARTFIELD - Automatický systém sběru a zpracování teplotních a vlhkostních parametrů mikroklimatu a půdy pro podmínky precizního zemědělství v ČR na principu Internetu věcí (IoT)

Poskytovatel:Ministerstvo zemědělství
Trvání:01.01.18 - 31.12.22
Program:Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 - 2025 ZEMĚ
Fakulta chemicko-technologická

Směřuj VýŠ

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Centralizované rozvojové projekty
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Socializace prostor

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Sociocon 2020

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.10.18 - 30.06.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studium antikorozní odolnosti pigmentovaných povlaků pomocí potenciodynamických měření

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Studium povrchového napětí v taveninách a podchlazených taveninách amorfních materiálů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Syntéza a studium perspektivních anorganických materiálů

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Syntéza a studium vlastností makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Školení vyučujících zajišťujících výuku předmětu Grafické programování v Labview

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Školení vyučujících zajišťujících výuku předmětů zaměřených na výuku elektroniky a diagnostiky silničních vozidel

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Technologie a management v dopravě

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Studentská grantová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Technologie výroby vinylchloroformiátu pro pokročilé materiály

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.06.19 - 31.12.22
Program:TRIO (2016-2021)
Fakulta chemicko-technologická

Termoelektrické magnetické sulfidy

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Tištěné senzorové elementy založené na 3D RGO uhlíkových strukturach

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.19 - 31.12.20
Program:Čína
Fakulta chemicko-technologická

Towards New Generation of Solid-State Photovoltaic Cell: Harvesting Nanotubular Titania and Hybrid Chromophores - CHROMTISOL

Poskytovatel:Evropská unie
Trvání:01.03.15 - 31.08.20
Program:HORIZON 2020
Fakulta chemicko-technologická

Univerzální programovatelný obrazový senzor

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.02.20 - 31.08.21
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Utváření role lékaře a pacienta: Hisrtorie vztahu pacient-lékař v českých zemích 1769-1992

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:Juniorské projekty
Fakulta filozofická

Variabilita studijní (ne)úspěšnosti - faktory, prevence, dopady

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Centralizované rozvojové projekty
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Včasná detekce karcinomu pankreatu na základě lipidomické analýzy vzorků krve s použitím hmotnostní spektrometrie

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.02.20 - 31.12.21
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta chemicko-technologická

Vliv měnících se ekonomických a sociálních faktorů na současné tržní prostředí

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Vnímání libosti pachů a kvality života osob s poruchou čichu

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.03.20 - 28.02.21
Program:Vnitřní granty FZS
Fakulta zdravotnických studií

Vrstva EGNSS s vysokou integritou pro multimodální ekologickou dopravu - HELMET

Poskytovatel:Evropská unie
Trvání:02.01.20 - 31.12.21
Program:HORIZON 2020
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vybavení Ateliéru restaurování kamene pro praktickou výuku metod čištění in-situ

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta restaurování

Vybavení laboratoře pro předmět Bezdrátové sítě

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vybrané výzkumné problémy z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Studentská grantová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Výhybka 4.0

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.04.20 - 31.03.24
Program:Doprava 2020+
Dopravní fakulta Jana Pernera

Výroba polyglycerolu a jeho uplatnění ve výrobě alkydů, polyesterů a polyuretanů.

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.19 - 31.12.22
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Fakulta chemicko-technologická

Vytvoření dvou nových elektronických kurzů pro předměty: Management a marketing v mezinárodním kontextu; Marketingová komunikace a public relations

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Vytvoření infonavigace v rámci UPa - označení fakult a UPa

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Výuka v terénu - studijní exkurze: kulturní, jazykové a historické vazby mezi českými zeměmi, Lužicí

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta filozofická

Využití moderních cyklizačních reakcí pro přípravu chemických specialit

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.17 - 31.12.20
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Fakulta chemicko-technologická

Využití supervize u nelékařských zdravotnických povolání

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta zdravotnických studií

Využití suterénu KTS /prostory/ označení budov

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Vývoj bezkontaktní technologie pro inteligentní ochranu zájmových prostor

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:INTER-ACTION
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vývoj inkjetového laku vytvrzovaného pomocí UV LED technologie

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.02.20 - 31.01.22
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta chemicko-technologická

Vývoj metodicko-technických postupů minimalizace dopadů lesního hospodářství na kvalitu podzemních vod v důsledku nadbytečné migrace reaktivních forem dusíku a fosforu

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.17 - 31.12.20
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Fakulta chemicko-technologická

Vývoj modifikovaných ochranných vápenných nátěrových systémů se zvýšenou odolností vůči mikrobiologickému osídlení

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.20 - 31.12.21
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta restaurování

Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.11.18 - 31.10.20
Program:Aplikace
Dopravní fakulta Jana Pernera

Výzkum a vývoj integrace telemetrických a analytických procesů do řízení polygrafické výroby a implementace prvků průmysl 4.0

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.04.18 - 31.12.21
Program:TRIO (2016-2021)
Fakulta chemicko-technologická

Výzkum a vývoj inteligentního systému pro řízení tepelné úpravy potravin

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.07.20 - 31.12.22
Program:Aplikace
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Výzkum a vývoj nových organických materiálů ? od syntézy a charakterizace k jejich potenciálnímu použití a bezpečnému zacházení s nimi.

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Výzkum perspektivních materíálů pro chemickou a farmaceutickou technologii a další aplikace

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Výzkum pokročilých metod zpracování signálů a obrazu, výkonnosti webových aplikací, měření, dolování dat, řízení technologických procesů a optimalizace

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Výzkum ve vybraných oblastech environmentálního inženýrství a moderních postupů hodnotového managementu

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Studentská grantová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Výzkum zeolitů s nanostrukturní architekturou: synergie experimentu a teorie

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Výzkumná infrastruktura CEMNAT

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI
Fakulta chemicko-technologická

Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Centralizované rozvojové projekty
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Vztahy mezi aktivitou a strukturou Mg-Al/Fe směsných oxidů včetně post-syntetických úprav v transesterifikaci a Guerbetově reakci

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

WellSpaV4

Poskytovatel:International Visegrad Fund
Trvání:01.06.20 - 31.03.21
Program:International Visegrad Fund
Fakulta ekonomicko-správní

Zajištění úprav IS UPa v souladu s GDPR - dokončení

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Zavedení moderních laboratorních úloh v nově koncipovaných imunologických předmětech.

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Zdravotní gramotnost ? posuzování kvality informací týkajících se zdraví dostupných na internetu

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Trvání:01.03.20 - 28.02.21
Program:Vnitřní granty FZS
Fakulta zdravotnických studií

Zkoumání elektronických stavů přechodných kovů v tetradymitech a jejich pásová struktura - porovnání 3d, 4d a 5d prvků.

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Zkvalitnění výuky předmětů ?Communication Skills and Development of Personality Traits? a ?Communication and Managerial Skills?prostřednictvím elektronických kurzů Moodle a nových výukových materiálů včetně literatury

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Univerzitě Pardubice

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.06.17 - 31.12.22
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Zkvalitnění vzdělávacího procesu na DFJP v souladu s požadovaným profilem absolventů studijních programů v rámci předmětů Logistika I a II a Zelená logistika skrz interakci teorie a praxe (2. etapa)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Dopravní fakulta Jana Pernera

Zpracování průmyslových odpadních vod do nulového odtoku kapaliny (ZLD) pomocí elektrodialýzy

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:TRIO (2016-2021)
Fakulta chemicko-technologická

Zvýšení bezpečnosti - defibrilátory

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

Zvýšení kvality výuky předmětu Public Administration využitím elektronického kurzu předmětu a nových studijních materiálů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Program:Interní rozvojová soutěž
Fakulta ekonomicko-správní

Zvýšení odolnosti textilní ochrany dýchacího ústrojí osob impregnací virucidním přípravkem

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.07.20 - 31.12.20
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta chemicko-technologická

Zvyšování efektivity železniční dopravy v rámci energetické optimalizace systému multimodální mobility

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.07.19 - 30.06.22
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
Dopravní fakulta Jana Pernera

Zvyšování kvality prostředí vysokých škol v oblasti řízení lidských zdrojů

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Program:Institucionální rozvojový plán
Rektorátní a celouniverzitní útvary

3D tisk výpočtově optimalizovaných kovových součástí s využitím technologie DMLS

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Program:TRIO (2016-2021)
Dopravní fakulta Jana Pernera