Výsledky řešení centralizovaných rozvojových projektů MŠMT za rok 2015

Rozvoj informačních systémů pro podporu vnitřní kvality VVŠ (koordinátor ČVUT Praha)
návrh projektu a závěrečná zpráva

Strategické plánování a inovace poradenských služeb s cílem  zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v ČR (koordinátor Masarykova univerzita)
návrh projektu a závěrečná zpráva

Podpora internacionalizace a atraktivity vysokoškolského vzdělávání v severovýchodních Čechách(koordinátor TUL Liberec)
 návrh projektu a závěrečná  zpráva

Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění výuky doktorandů (koordinátor Univerzita Karlova v Praze, Fakulta matematicko-fyzikální)
návrh projektu a závěrečná  zpráva

Integrovaný systém vzdělávání v oblasti výskytu a eliminace reziduí léčiv v životním prostředí (koordinátor Univerzita Pardubice) 
návrh projektu a závěrečná  zpráva