Univerzita Pardubice je ve výzkumu na 8. místě mezi českými vysokými školami

Univerzita Pardubice se dlouhodobě řadí mezi výzkumné organizace s vysokým vědeckým výkonem.
Patří jí 8. místo mezi nejlépe hodnocenými českými vysokými školami a výzkumnými institucemi, mezi něž dělí MŠMT státní podporu na rozvoj výzkumné organizace.
Výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích univerzity jsou hodnoceny Radou pro výzkum vývoj a inovace. Na základě tako dosažených a hodnocených výsledků poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.
Univerzitě Pardubice byla přidělena pro rok 2012 tato podpora ve výši 154,330 mil. Kč, což činí 3,3 % z celkové částky 4, 7 miliard Kč, a řadí ji na 8. příčku z 37 výzkumných organizací, mezi něž MŠMT státní podporu na rozvoj výzkumné organizace dělí.
Množství takto přidělených prostředků na výzkum, experimentální vývoj a inovace je odvislé od bodového hodnocení vědecko-výzkumných výsledků dosažených jednotlivými výzkumnými organizacemi v uplynulém období, tj. vědecko-výzkumných výsledků realizovaných v letech 2005 – 2009, a to podle metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platné pro léta 2010 a 2011.Univerzita Pardubice získala takto v rámci posledního hodnocení celkem 49 098 bodů, což je z celkového počtu bodů přidělených veřejným vysokým školám 3,1 %, a i tady se dostává na 8. místo z 26 takto hodnocených veřejných vysokých škol a na 10. místo ze 164 takto hodnocených výzkumných organizací v ČR.
Univerzita Pardubice, přestože se podle počtu studentů nebo velikostí svého akademického sboru nachází na 12.-14. místě mezi 26 veřejnými vysokými školami ČR, se svým vědeckým výkonem se dostává do první osmičky vědecky nejlépe hodnocených českých vysokých škol, z nichž většina je na počet studentů či akademických pracovníků podstatně větších
(podíl docentů a profesorů na UPa tvoří 2,8 % z celkového počtu profesorů a docentů na všech VVŠ v ČR).
V této souvislosti není nezajímavé rovněž uvést, že takto měřený vědecký výkon Univerzity Pardubice je např. šestkrát větší než nedaleké Univerzity Hradec Králové a vydá za obě ostravské univerzity dohromady.
Podle vědeckého výkonu/bodů získaných na jednoho akademického pracovníka se pak Univerzita Pardubice posouvá dokonce na 6. místo.
Pro Univerzitu Pardubice to též znamená výrazné vylepšení jejího rozpočtu pro rok 2012, kdy se řada univerzit v republice potýká s dramatickým poklesem financování akademických činností ze strany státu. V absolutním vyjádření totiž získává Univerzita Pardubicetouto cestou o 63 mil. Kč více prostředků na vědecko-výzkumnou činnost než v loňském roce (tj. o celých 70 % více), což společně s úspěšným získáním finančních prostředků na řešení projektových činností z Operačních programů Evropské unie posiluje její ekonomickou stabilitu a vytváří prostor pro zlepšení kvality a další rozvoj jejích tvůrčích činností.
UNIVERZITA PARDUBICE = UNIVERZITA S PERSPEKTIVOU
  • na 7 fakultách studuje 10 900 vysokoškoláků
  • pro ak. rok 2011/2012 zaznamenala univerzita historicky nejvíce podaných přihlášek - 12 932 do některého ze 127 oborů bakalářského, magisterského nebo doktorského studia
  • do 55 oborů bakalářského studia ve27 studijních programechmůže nastoupit až4 tisíce středoškoláků
  • studenti mají možnoststrávit jeden nebo dva semestry na některé ze 160 partnerských vysokých školv zahraničí
  • univerzita poskytuje moderní studijní zázemí a služby v uceleném univerzitním kampusu
  • univerzita posiluje mezinárodní tvůrčí prostředí přítomností odborníků ze zahraničí a tvorbou mezinárodních vědeckých týmů
  • pěstované vědní disciplíny — přírodní, technické, ekonomické, společenské, zdravotnické i umělecké připravují odborníky pro úspěšnou kariéru v široké škále profesí
  • každoročně univerzitu a její studijní programy absolvuje na 2 tisíce vysokoškoláků
  • vědeckým výkonem a aktivním zapojením do projektů a evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru univerzita upevňuje svoji pozici kvalitní vysokoškolské instituce s perspektivou
1. února 2012
Ing. Martina Valášková, Oddělení pro vzdělávání a výzkum UPa
Ing. Valerie Wágnerová, kancléřka - mluvčí