Ostatní sdružení a organizace

 

Nadační fond Miroslava Jurečka
předseda správní rady: Šňupárek Jaromír prof. Ing. DrSc.
tajemník: Vytřas Karel prof. Ing. DrSc.


7501
7512

Nadační fond Jana Pernera
předseda správní rady: Lánský Milan prof. Ing. DrSc.
zplnomocněný člen správní rady: Foglarová Milena Ing.
sekretariát: Mgr. Volková Tatiana


6192
224 228 798, 224 237 472
6099

Institut Jana Pernera, obecně prospěšná společnost
předseda správní rady: Lánský Milan prof. Ing. DrSc.
ředitel institutu: Pivoňka Karel Ing. CSc.
vedoucí regionálního střediska Praha: Foglarová Milena Ing.
vedoucí regionálního střediska Pardubice: Cempírek Václav Ing. Ph.D.
vedoucí regionálního střediska Česká Třebová: Machalíková Jaroslava doc. Ing. CSc.


6508, 6192
6199
224 228 798, 224 237 472
6176
465 533 006, 6089, 8998

Česká společnost průmyslové chemie, pobočka Univerzita Pardubice
předseda: Vytřas Karel prof. Ing. DrSc.
tajemník: Ventura Karel doc. Ing. CSc.
hospodář: Handlíř Karel doc. Ing. CSc.


7512
7086, 7078, 7088
7153

Česká společnost chemická - Odborná skupina anorganické chemie
předseda: Frumar Miroslav prof. Ing. DrSc.
tajemník: Wágner Tomáš prof. Ing. CSc.

7161
7144

Česká společnost chemická - Odborná skupina pro nátěrové hmoty, pryskyřice a pigmenty
předseda: Šňupárek Jaromír prof. Ing. DrSc.
jednatel: Kalendová Andréa doc. Ing. Dr.

7501, 7194
7272

Česká společnost chemická - Odborná skupina chemometrie
předseda:
Meloun Milan prof. RNDr. DrSc.


7026

Česká společnost průmyslové chemie, pobočka Univerzita Pardubice
předseda pobočky: Burgert Ladislav doc. Ing. CSc.


7004, 7007

Spolek textilních chemiků a koloristů
jednatel: Kočvara Vladimír Ing.


7007, 466 633 171

Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF), pobočka Pardubice
místopředsedkyně: Votavová Milena RNDr.


6017

Asociace strojních inženýrů - klub Česká Třebová
kontaktní osoba: Doc.Ing. Jaromír Zelenka, CSc. 
                         Ing. Michael Lata, PhD.


465 533 006

Česká intermodální asociace ARIP se sídlem v Praze, pracoviště Pardubice
prezident: Mojžíš Vlastislav doc. Ing. CSc.

6518